Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Erhvervsøkonomi C
Lærer(e) Ulla Andersen
Hold 2019 3g eø/2 (3g eø/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 1. Iværksætteri
Titel 2 2. Marketing
Titel 3 3. Regnskab
Titel 4 4. Strategi
Titel 5 5. Organisation og Ledelse

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 1. Iværksætteri

PENSUM:
- LVO: Luk virksomheden op (2017-udgave)
- Egne noter

EMNER:
- Virksomhedens formål (Profit eller Non-profit)
  Pensum: LVO s. 46-47 om socioøkonomiske virksomheder

- Virksomhedstyper (Produktion, Service, Handel (Detail og Engros)) + Distributionskæden
  Pensum: Egne noter (PPT: Indledende om virksomheder)

- Kundetyper (B2C og B2B)
  Pensum: LVO afsnit 2.3 s. 41-43

- Virksomhedsformer (Enkeltmandsvirksomheder, I/S, ApS, A/S)
  Pensum: LVO afsnit 2.7 s. 61-63

- Iværksætterteamet (Succeskriterier og Iværksættertyper)
  Pensum: LVO afsnit 2.1 s. 35-37 + figur 2.1 s. 38

- Innovationsformer (Produktinnovation og Procesinnovation)
  Pensum: LVO afsnit 1.5 s. 24-25

- Innovationstyper (Inkrementel innovation, Radikal innovation, Disruption)
  Pensum: LVO afsnit 1.5 s. 26-29

- Forretningsplan
  Pensum: LVO s. 55 + figur 2.16 s. 56

- Kapitalfremskaffelse (FFF, banklån, Business Angels, Kapitalfonde, Crowdfunding)
  Pensum: LVO afsnit 2.6 s. 58-60 + Egne noter (PPT: Kapitalfremskaffelse)

- Business Model Canvas (forretningsplan)
  Pensum: Afsnit 2.4 s. 43-46

- Strategisk intention (Idégrundlag, Værdier, Mission, Vision, Delmål - SMART-objectives)
  Pensum: LVO afsnit 2.2 s. 37 + s. 39-40 + Egne noter (Idégrundlag, Værdier, Mission, Vision, Mål)

- Interessenter (Interne interessenter, Eksterne interessenter)
  Pensum: LVO afsnit 2.5 s. 55-58 + Egne noter (Interessenter - Noter og Opgaver)

CASES:
- Résumé (Tidligere eksamensopgave - se mappen Tidligere Eksamensopgaver)
- Lakrids by Bülow (Danske Iværksættereventyr, DR)
- True Gum (Foredrag på GHG)
- Too Good To Go (Løvens Hule, DR)

EKSAMENSPROJEKT:
Holdet har til sammen lavet en analyse af SOUNDBOKS med udgangspunkt i afsnittet om SOUNDBOKS i podcastserien "Iværksætterhistorier". Holdet blev opdelt i grupper, og de forskellige delspørgsmål i projektet blev fordelt mellem grupperne, som efterfølgende fremlagde deres svar for resten af holdet. Besvarelserne blev efterfølgende delt med resten af holdet, så alle elever kender til alle delspørgsmål i projektet.

Link til podcasten: https://ivaerksaetterhistorier.dk/soundboks-om-y-combinator-kickstarter-og-produktionsudfordringer/
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer