Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Julie Dyrvig Strenov
Hold 2019 3g ps/1 (3g ps/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Barnets udvikling
Titel 2 Det lærende menneske
Titel 3 Ung i dag

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Det lærende menneske

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer