Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Anders Juul Nannestad
Hold 2019 3g ps/3 (3g ps/3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ondskab
Titel 2 Fattigdom i Danmark
Titel 3 Hvordan er man et godt menneske?
Titel 4 Hvad er god indlæring?
Titel 5 Eksamenstræning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 5 Eksamenstræning

Indhold
Omfang Estimeret: 2,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer