Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Psykologi C
Lærer(e) Kasper Lauest
Hold 2019 3g ps/2 (3g ps/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Psykologiske skoleretninger og terapiformer
Titel 2 Gruppeprocesser og ondskab
Titel 3 Svigtede børn i Danmark
Titel 4 Kognitiv udvikling og moralitet
Titel 5 Individuelle forskelligheder, køn og tiltrækning

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Psykologiske skoleretninger og terapiformer

Psykologiens genstandsfelt, metode og primære skoleretninger introduceres i et tema omkring terapiformer.

Vi ser på terapiformerne psykoanalyse, adfærdsterapi, kognitiv terapi, klient-centreret terapi og systemisk terapi og får samtidig introduceret de teoriretninger der ligger til grund for de nævnte terapiformer. Formålet er at introducere idéen om psykologien som teoripluralistisk fag. Endelig behandles emnet "sorg og krise" kortfattet, med udgangspunkt i Johan Cullbergs teori.

Afsluttet med en test.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 13,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Lytte
  • Læse
  • Diskutere
Væsentligste arbejdsformer
  • Forelæsninger
  • Gruppearbejde
  • Individuelt arbejde
  • Lærerstyret undervisning
  • Pararbejde
Titel 2 Gruppeprocesser og ondskab

Socialpsykologisk forløb centreret omkring ondskab og gruppeprocesser. Begreber som konformitet, lydighed, gruppetænkning, gruppepolarisering, m.v. anvendes og vi ser på klassiske eksperimenter af Milgram, Ash, Zimbardo, m.m. Som ny teoriretning gennemgås den evolutionære psykologi, der giver en nyere forståelsesramme for de iagttagede socialpsykologiske fænomener.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Kognitiv udvikling og moralitet

Forløb der omhandler kognitionens udvikling og betydning for hverdagslivet. Følgende er behandlet i undervisningen:

- Piagets teori om kognitiv udvikling
- Kohlbergs teori om moralsk udvikling
- Rests teori om moralsk handling
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer