Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Line Steckhahn Sørensen
Hold 2019 3g Id/1 (3g Id/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Arbejdsfysiologi
Titel 2 Volleyball
Titel 3 Sundhed
Titel 4 Gymnastikkens historie
Titel 5 Rytmisk gymnastik
Titel 6 Målorientering, fankultur og teamstruktur
Titel 7 Flag Rugby

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 3 Sundhed

Jeppe Elmelund van EE et al: Grundbog i idræt C. Praksis og teori, Gyldendal 2018. Kapitel 9 "Sundhed og livsstil"


Faglige læringsmål:

- Kunne forstå den fysiske aktivitets og livsstilens betydning for sundheden
- Lave sundhedskampagner i form af video eller plakater og diskussion af deres effekt
- Forståelse for begrebet bodyshaming

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Gymnastikkens historie

Eleverne skal i dette forløb opnå kendskab til teori om
- Ling-gymnastikken
- Den dansk/tyske gymnastik
- Kroppens holdning (særligt den ranke ryg) fra vikingetiden og frem til starten af 1900 tallet.
- Idrættens organisering (DIF vs DGI)
- Labans bevægelseslære (BESS-teori)

Eleverne skal læse PDF filen "Krop og Samfund" af Henrik Jagd, Ernst Jensen og Lisbeth Steen Pedersen og PDF filen "Humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsteori s. 45-70" af Hans Bonde, Laila Ottesen, Gertrud Pfister, Birger Peitersen og Steen Ankerdal samt s. 124-134 i Fodfæste og himmelkys af Helle Winther, Lis Engel, Maj-britt Nørgaard og Mia Herskind.

Teorien i dette forløb bliver kædet sammen med en rytmisk gymnastik serie, hvor eleverne selv skal udarbejde en serie på baggrund af deløvelser gennemgået i de praktiske timer.
Eleverne har via den praktiske del fået kendskab til:
- Springøvelser over gulv (bl.a. hjortespring og chasse)
- Tre rytmiske serier med særligt fokus på strakte arme og vriste samt rank ryg.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Rytmisk gymnastik

Eleverne har set videoer af både den dansk/tyske gymnastik og den svenske gymnastik. Eleverne har selv udarbejdet en serie på baggrund af forøvelser i opvarmning, som springøvelser over gulv (bl.a. hjortespring og chasse). Eleverne har ydermere lært to serier med særligt fokus på den dansk/tyske i den ene af serierne og den svenske i den anden.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Målorientering, fankultur og teamstruktur

Teori:
Et holds organisering og motivationstyper. Hvad ligger der bag et holds succes, og hvilken kultur er særligt fremherskende, ift. motivation og mestring.
Teorien om fankultur - hvem er det, og hvordan kan det forklares med sociologisk teori (særligt Giddens, Beck og Ziehe).


Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 7 Flag Rugby

Med udgangspunkt i Rugby Football vil vi opnå kendskab til andre boldspil, der er udsprunget af engelske boldspil i 1800-tallet.
I de praktiske moduler vil vi lære spillene flag-rugby og touch-rugby, der begge er undervisningsegnede versioner af Rugby Union Football.

Eleverne er blevet undervist i, og forventes af kunne mestre spillets grundprincipper, der er karakteristiske ved at bolden kun må afleveres bagud i forhold til spilretningen.
Primære kompetencer er:
- Korrekte afleveringer med en rugbybold i forskellige øvelser, med varieret pres på udøverne.
- Løbemønstre i forhold til at bevæge bolden frem på banen - både som boldbærer, men også som support-spiller.
- Forsvarsprincipper med fokus på en kombineret zone-/mandsopdækning.
- Introduktion til "klynge", som spilstart efter fejl (touch-rugby).

Eleverne har set video og læst kompendiet: Flagrugby
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer