Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Idræt B
Lærer(e) Lise Bentsen
Hold 2019 3g Id/3 (3g Id/3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Friluftstur
Titel 2 Ultimate
Titel 3 Rytmisk gymnastik & gymnastikkens historie
Titel 4 Volleyball og anatomi
Titel 5 Repetition C-niveau
Titel 6 Springgymnastik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Friluftstur

Holdet har været afsted på en friluftstur til Gravershus lejrplads i Gribskov (Nødebo).
Hovedfokus var på fællesskabsaktiviteter med henblik på at ryste holdet sammen, men samtidig er eleverne blevet introduceret til friluftsliv som en idrætsaktivitet.

Inden turen har vi arbejde med:
* Basis lejrliv: Færdsel i skoven, overnatning i naturen, planlægning af tur, mad over bål, personligt udstyr & 'at holde sig varm'
* Førstehjælp
* Seks forskellige typer af idræt

K E R N E S T O F
BKO Friluftsliv kompendium basis lejrliv 2014

God førstehjælpsråd fra Falck: https://www.falck.dk/foerstehjaelp/saadan-goer-du/foerstehjaelpsraad/

"Idræt er ikke bare idræt - seks typer af idræt" af Jesper Franch m. fl. i Idræt B - idrætsteori, side 102-109. Systime, 2014.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Ultimate

Ultimate:
Eleverne er blevet undervist i og forventer at kunne følgende:

- Beherskelse af baghåndskast til makker med god præcision på op til 10 meter
- Kendskab til forhåndskast og mulig aflevering til makker på op til 5 meter
- Kendskab til hammerkast
- Gribe disken med pandekagegrebet hvis discen afleveres korrekt
- Kendskab til basale regler og ”spirit of the game”
- Taktisk evne til at gøre dig spilbar i de tomme rum
- Du skal vide, hvad det vil sige at være ”handler” og indgå i "stacking"
- Du skal kunne pivotere under pres og aflevere til makker
- Du skal kunne udføre et ”cut” under modtagelse af en aflevering

-------------

I de teoretiske timer har vi arbejder med kredsløbet og aerob træning i forbindelse med elevernes træningsprojekt på C-niveau. Eleverne forventes at have en forståelse for følgende begreber:

Det store og det lille kredsløb, hjerte-karsystemet, ilttransportkæden, vitalkapacitet, lungeventilation, hjertets opbygning, puls, slagvolumen, minutvolumen, blodet og hæmatokritværdi.   
I relation til aerob træning: maksimal iltoptagelse (vo2max), kondital, træningseffekter samt forskellige former for konditionstræning.

Eleverne har i forbindelse med træningsprojektet udarbejdet en rapport.

K E R N E S T O F
• Jakob Juhl Pedersen: ”Ultimate i skolen”, side 5-8. DGI
* Troels Wolf & Jørn Hansen: "B for bedre idræt", Gyldendal 2010. Kapitel 4 "Aerobt arbejde", side 67-90.  

S U P P L E R E N D E  S T O F
https://ibog-idraetc.systime.dk/index.php?id=91 (ilttransportkæden)
https://quizlet.com/237281944/aerob-traening-flash-cards/
https://www.youtube.com/watch?v=75hQYvWKSSo
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Rytmisk gymnastik & gymnastikkens historie

Eleverne skal i dette forløb opnå kendskab til teori om
- Gymnastikkens etablerings- (1800-1860) og brydningsfase (1885-1900)
- Ling-gymnastikken
- Den dansk/tyske gymnastik
- Kroppens holdning (særligt den ranke ryg) frem til starten af 1900 tallet.
- Niels Bukhs primitive gymnastik
- Idrættens organisering (DIF vs DGI)
- Befolkningens idrætsvaner

I den praktiske del af undervisningen har vi arbejdet med opvarmningselementer fra den rytmiske gymnastik, som bl.a. indebærer gang over gulv, spring over gulv, svingsekvenser, hoppesekvenser samt styrkesekvenser. Derudover har vi arbejdet med tre forskellige rytmiske serien (en svingserie, en fællesserie samt elevproduceret serie med arbejde nede på gulvet) med fokus på kvalitet i bevægelserne samt tydelig forskel på svingende, hoppende og springende bevægelser.  Den praktiske undervisning afsluttes med en opvisning, hvor eleverne fordeles på to opvisningshold. I den forbindelse har vi ligeledes arbejdet med ind- og udmarch.

K E R N E S T O F

Else Trangbæk: Gymnastik og opdragelse. Fra tidsskriftet Gymnastikhistorie l Forum for idræt, årgang 3, 1987.
Henrik Jagd et al.: Krop og samfund, kapitel 2 "Det gamle Danmark". Gyldendal, 2003.
Hans Bonde et al.: Humanistisk og samfundsvidenskabelig idrætsteori, side 65-70. Frydenlund, 2007.
Jeppe Elmelund van EE et al.: Grundbog i idræt C, kapitel 8 "Idræt og samfund", Gyldendal 2018.


TV-udsendelse fra Tv2Fyn: https://www.tv2fyn.dk/nyheder/21-11-2010/1930/paa-sporet-af-historien-2-niels-bukh
Videoer fra DR: https://www.dr.dk/skole/historie/idraet#!/

Supplerende stof
https://www.dr.dk/sporten/oevrig/eksperter-fordelingen-af-lotto-milliarder-skal-gentaenkes


Eleverne har gennem dette forløb haft en prøve og en aflevering inden for emnet.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Volleyball og anatomi

Undervisningen har taget udgangspunkt i  både den tekniske og den taktiske del af volleyball-spillet.

* TEKNISK
Her er der blevet arbejdet med fingerslag, baggerslag, underhåndsserv, overhåndsserv, smash, tilløb til smash samt blok.

* TAKTISK
Den taktiske del bestod af at få rytme i spillets faser (modtagning – hævning – smash/blok – modtagning – hævning – smash), angrebssikring og forsvarshandlinger i forsvarssystemet 3-1-2 samt indløb

Eleverne er to gange blevet undervist af bl.a. cheftræneren for Gentofte Volley.
-----

I teorimodulerne har vi arbejdet med anatomi og bevægelseslære.
Eleverne får kendskab til de forskellig knogler samt leddenes bevægelser. Vi arbejder ligeledes med bevægelsesanalyser i relation til volleyball samt kommer ind på forskellige idrætsskader i forbindelse med idrætten.

Afslutningsvis går vi teoretisk videre med musklernes opbygning, hvor eleverne forventes at kunne forklare musklens opbygning fra makro til mikroniveau samt kunne forklare tværbrodannelse med de tilhørende kemiske processer.
Ligeledes forventes det, at eleverne kan skelne mellem forskelle på muskelfibertyper.  


Som øvelse med efterfølgende rapportskriving har eleverne foretaget dissektion af et griseknæ.

K E R N E S T O F

* Troels Wolf og Jørn Hansen: B for bedre idræt, Gyldendal 2010, kapitel 3 (side 37-45 samt side 65-66) og kapitel 6

* Per Jørgensen et al.:Idræt B - idrætsteori, Systeme 2014: Side 205-206

* Idrætsskader - nej tak. Skrevet af Nina Bundgaard, udgivet af DIF (2006)

SUPPLERENDE stof
Regler: https://da.wikipedia.org/wiki/Volleyball

https://www.youtube.com/watch?v=9g7nYQv-kPM (volley-regler)
https://www.youtube.com/watch?v=_d0GmFkWwy8 (underhåndsserv)
https://www.youtube.com/watch?v=DfaPx7HkBQw (overhåndsserv)
https://www.youtube.com/watch?v=h_xqw1lbYF4 (baggerslag)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Repetition C-niveau

Praktisk repeterer vi pardansene jive, cha-cha-cha og vals fra 2.g. Til eksamen må man have lov at vælge at fokusere på to ud af de tre danse.

Eleverne har endvidere valgt at trække kickboxing med op fra idræt C. Dette repeteres ikke, da det er gennemført i 3.g på idræt C.

Teoretisk arbejder vi med fankultur. Hvilke forskellige tilskuertyper findes der, og hvad adskiller dem fra hinanden?Hvilke mennesketyper lader sig fordybe i en fankultur, og hvorledes kan dette forklares med sociologisk samfundsteori?

Vi skal ligeledes ud at se en ligakamp, hvor Gentofte Volley er kommet i semifinalen. Her vil vi foretage observationer af spillet, men også af kulturen omkring tilskuerne til kampen. (Dette blev desværre aflyst pga. covid 19).

K E R N E S T O F
Richard Bundsgaard & Oliver Skov: Hooligan: I'm fucking loving it. Kapitel 2: Det senmoderne samfund. Det ekstreme, et holdepunkt? Columbus, 2009.

Thomas Ilkjær: Sportens publikum. I Jens-Ole Hansen & Jan Kahr Sørensen: Idræt i perspektiv - tekster om idrættens kultur, side 91-106. Systime, 2009.

Fankultur i Danmark: https://www.youtube.com/watch?v=eks2B0bCE9s
Besøgt d. 25.02.2020


Afslutningen på dette modul er afholdt under skolenedlukningen
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Springgymnastik

Dette forløb er gennemført under den delvise nedlukning i forbindelse med Covid19.
Vi startede således ud med springgymnastik for eleverne virtuelt, og derhjemme på stuegulvet har eleverne øvet hånd- og hovedstand.

Da vi kom i skole igen, og skulle holde afstand til hinanden, måtte forløbet afsluttes, og i stedet har elverne i forlænges af deres emne om sundhed foretaget en række løbetræninger samt gennemført en Coopertest.
Vi har endvidere lavet forskellige praktiske idrætsdiscipliner som beachvolley, basketball samt en række opvarmningsdanse.

K E R N E S T O F

* Troels Wolf et al.: Grundbog i idræt C, Gyldendal 2018. Kapitel 9

* Bundgård Iversen, Evald et. al (2019): Din idræt C, Gyldendal. Kapitel 7 "Den smukke krop" (tilgængelig under skolelukningen).

Videoer
https://www.youtube.com/watch?v=DUY3hL-vgEI (den perfekte hovedstand)


SUPPLERENDE stof
* https://iform.dk/traening/test-coopertest

* Har vi løbet os fra forstanden? Kronik i Politiken, d. 15/10 2009.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer