Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Kemi A
Lærer(e) Karin Bagger Stibius Ipsen
Hold 2019 3g KE/A (3g KE/A)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Termodynamik
Titel 2 Kemisk bindingsteori
Titel 3 Spektroskopi
Titel 4 Identifikation af stoffer
Titel 5 Proteiner og enzymer
Titel 6 Reaktionskimetik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 2 Kemisk bindingsteori

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Læse
  • Personlige
  • Selvstændighed
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Identifikation af stoffer

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer