Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Retorik C
Lærer(e) Karoline Monberg
Hold 2019 3g rt/1 (3g rt/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Retoriske grundbegreber
Titel 2 Første talerunde
Titel 3 Taleanalyse
Titel 4 Argumentation i den politiske debat
Titel 5 Krisekommunikation og apologier

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Retoriske grundbegreber

I dette forløb skal vi arbejde med fagets grundbegreber: den retoriske situation, appelformer, argumentation og dispositionsmodeller. Vi læser i "Talen er vejen til indflydelse" mens vi sideløbende producerer små tekster, hvor vi træner det læste. Vi starter ud med at skrive et debatindlæg.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Første talerunde

I dette forløb skriver og holder I jeres første tale. I øver også at give hinanden konstruktiv feedback.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 7 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Taleanalyse

I december har vi fokus på at analysere nogle gode taler.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer