Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Tysk A
Lærer(e) Hanne Bruun
Hold 2019 3g TY (3g TY)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 VERGANGENHEITsbewältigung.
Titel 2 Individuum und Gesellschaft - klassich und modern
Titel 3 Doppelgänger
Titel 4 Afrika und die Deutschen
Titel 5 Kürzere Aufgaben nach Bedarf.

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 VERGANGENHEITsbewältigung.

I forbindelse med studietur til Berlin 7-10 oktober læser vi historiske og skønlitterære tekster, ser film og beskriver mindesmærker in situ i relation til Det Tredje Rige, DDR og det nuværende BRDs politiske situation (herunder materiale om delstatsvalg i september). Der opnås kendskab til forskellige varianter af begrebet Vergangenheitsbewältigung  - også i praksis i forbindelse med besøg på Stasiarkiverne i NormannenstraBe, Berlin.

Grammatisk fokus:


Læst:

Doris Dörrie "Ohne Gepäck"
Thellesen, Peters & Nielsen: Nielmals vergessen, Systime 2016.
Eleverne har bearbejdet materiale til fremlæggelse in situ om flg: Neue Wache, Luftbrückendenkmal og Denkmal zur Erinnerung an die Kindertransporte,
Følgende afsnit:

* Einstieg: Vergangenheitsbewältigung
* Denkmäler, Mahnmäler, Ehrenmäler
* Trotzdem mein GroBvater
* Strategier for, hvordan man omgås fortiden
* Vergangenheitsbewältigung und die DDR
* Mario Röllig

Film:
"Die Fälscher"

Skuespilhuset, Forestillingen "Adressaten Ubekendt" set.
Christoffer Emil Bruun "nazisternes kunstopfattelse" i program.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Individuum und Gesellschaft - klassich und modern

Forløbets formål er at vise, hvorledes tyske forfattere gennem tiderne og med vidt forskelligt politisk udgangspunkt bearbejder individets rolle i forhold til det omgivende samfund.

Jorinde Semler
Bertolt Brecht: "Wenn die Haifische Menschen wären"
Hermann Hesse "Der Wolf"

Kafka "Vor dem Gesetz" "Ein Kommentar", "Der Aufbruch"

Goethe "Gefunden", "Willkommen und Abschied" uddrag fra Werther", samt Filmen "Goethe in Love"
Sproglig fokus på hypotetisk konjunktiv og adjektivernes bøjning i såvel tekster som daglige øvelser og aflevering.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Doppelgänger

I dette forløb beskæftiger vi os med temaet Dobbelgänger gennem forskellige teksttyper, der på hver deres måde handler om forestillingen om dobbelte identiteter i form af dobbeltbilleder, spejlbilleder og skygger. Teksterne anskueliggør menneskelige tilstande og følelser som splittelse, ensomhed og tab og håndterer dermed de eksistentielle spørgsmål om identitet.

K E R N E S T O F
Nedenstående tekster er fra bogen Doppelgänger af Rikke Sterum. Udgivet af Gyldendal i 2016.
Franz Hohler: Die Kleider des Herrn Zog (1981)
Susanne Pfister:  Roboter (1987)
Doris Dörrie: Was wollen Sie von mir?


BAGGRUNDSSTOF:
indledningen til bogen Doppelgänger

Teater Sort/Hvids opsætning af Goethe "Die Leiden des jungen Werthers", hvor dobbeltgængermotivet benyttes.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Afrika und die Deutschen

Tysklands rolle som kolonimagt berøres kort og teksten Lukas er omdrejningspunkt for læsningen om og forståelsen af Kulturtreffen med særlig fokus på Afrika. Filmen Die weiBe Masai følger problematikken op i moderne tid med yderligere fokus på kvindesyn. Læst i den didtale undervisningsperiode.  

Siegfried Lenz :"Lukas, sanftmütiger Knecht"
Film: "Der weiße Massai"
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Kürzere Aufgaben nach Bedarf.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer