Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Latin C
Lærer(e) Niels Grotum Sørensen
Hold 2019 3g la/1 (3g la/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Introduktion til latin og det antikke Rom
Titel 2 Digtere i republik og kejsertid – Martial og Catul
Titel 3 Romersk filosofi
Titel 4 Phaedrus’ fabler

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Introduktion til latin og det antikke Rom

Vi begyndte året med en kort introduktion til latinsk sprog og grammatik samt den romerske oldtid mere generelt. Til dette introduktionsforløb læste vi konstruerede latinske tekster fra Susanne Høegs Augustus-hæfte (2019) og stiftede bekendtskab med det grammatikhæfte, vi har brugt som grundbog hele året, Bendix & Jørgensens Via ad sapientiam (2018). Ved siden af arbejdet med de latinske tekster læste og disktuterede vi oversatte uddrag af Ovids Metamorfoser som en indføring i romersk digtning og kultur.

Kernetekst
Konstruerede tekster fra Susanne Høeg, Augustus. Konstruerede latinske tekster for begyndere, God latin 1, Modtryk 2019.

Tekst i oversættelse
Ovid, Metamorfoser, 1. sang, vv. 1-4 (‘Prolog’), 89-150 (‘De fire verdensaldre’), 452-567 (‘Apollo & Daphne’), 3. sang, vv. 341-510 (‘Narcissus og Ekko’), 4. sang, vv. 43-166 (‘Pyramus og Thisbe’) (oversat af Otto Steen Due, 2005²).

Baggrundstekst
Susanne Høeg, Augustus. Konstruerede latinske tekster for begyndere, God latin 1, Modtryk 2019, s. 5-9.

Grammatik (brugt hele skoleåret)
Nina Bendix & Margit Kiil Jørgensen, Via ad sapientiam. Introduktion til latinsk grammatik, Klassikerforeningen 2018.
Selvproduceret materiale.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Digtere i republik og kejsertid – Martial og Catul

Vi har læst et udvalg af latinske smådigte; dels Martials satiriske epigrammer, dels Catuls kærlighedsdigte. Vi har diskuteret den satiriske hensigt i Martials digte og det syn på liv, køn og kærlighed, der fremstilles hos Catul. Vi har diskuteret digtenes form og fået en introduktion til romersk metrik, samt forsøgt forskellige litterære analysemetoder på digtene, herunder nykritisk analyse (‘lagmodellen’).
Vi har desuden læst nogle af digtene i oversættelse, sammenlignet oversættelser med deres forlæg og diskuteret de oversættelsesstrategier, der kan ligge bag forskellige versioner af det samme digt.

Kernetekst
Martial, Epigrammer
— 1, 64 („Bella es, novimus” 4 vers),
— 3, 8 („Thaida Quintus amat”, 2 vers),
— 3, 25 („Praedia solus habes”, 6 vers),
— 6, 60 („Laudat, amat, cantat nostros mea Roma libellos”, 4 vers),
— 9, 10 („Nubere vis Prisco”, 2 vers),
— 10, 8 („Nubere Paula cupit nobis”, 2 vers).
Catul, Digte
— 5 („Vivamus, mea Lesbia, et amemus”, 13 vers),
— 13 („Cenabis bene, mi Fabulle, apud me”, 14 vers),
— 51 („Ille mi par esse deo videtur”, 16 vers),
— 58 („Caeli, Lesbia nostra, Lesbia illa”, 5 vers),
— 70 („Nulli se dicit mulier mea nubere malle”, 4 vers),
— 85 („Odi et amo”, 2 vers).

Senere latin (ej kernetekst)
„Puer natus in Bethlehem” (læst kursorisk som juleafslutning).

Antik tekst i oversættelse
Catul, Digte,
— 13, 58, 70, 85 (oversat af Otto Gelsted),
— 51 (oversat af Axel Juel 1937 samt af Minna Skafte Jensen 2004).
Sapfo, fragment 31 (oversat af George Hinge 2007).
Seneca, Moralske breve til Lucilius, brev 18, oversat af K. C. Madsen & H. Gregersen 2009 (læst som juleafslutning og overgang til næste forløb).

Baggrundstekst
Susanne Høeg & Søren Hindsholm, Catul, Latinserien 2, Modtryk 2002, s. 3-5.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 20 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Romersk filosofi

Vi har fået en introduktion til stoisk filosofi med særligt fokus på stoikernes opfattelse af fornuften som en guddommelig egenskab i mennesket. Som eksempel på dette har vi undersøgt Senecas fremstilling af det guddommelige i mennesket i hans brev 41. Vi har læst de indledende afsnit statarisk og resten af brevet kursorisk med fokus på at finde centrale passager og termer i originalen ud fra en oversat tekst.
Ved siden af arbejdet med stoicismen har vi set på enkelte eksempler på epikuræisk inspireret digtning i oversættelse og sammenlignet livssynet i de forskellige tekster.

Kernetekst
Seneca, Ad Lucilium Epistulae Morales, epistula XLI, afsnit 1-2 (669 anslag).

Antik tekst i oversættelse
Seneca, Moralske breve til Lucilius, brev 41, oversat af K. C. Madsen & H. Gregersen 2009.
Horats,
Oder 1. bog, digt 9 og 11 (oversat af A. Juel 1933).
Satirer 2. bog, digt 6, vv. 80-117 (oversat af O. Thomsen).

Baggrundstekst
Brian Andreasen & Jens Refslund Poulsen, Paideia. Grundbog til oldtidskundskab, Systime 2012, s. 159-166.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Phaedrus’ fabler

Vi har set på et udvalg af Phaedrus’ romerske fabler og fået en introduktion til både deres græske forlæg og deres efterliv i senere genrer. Vi har drøftet fablens særlige genretræk og hvilke hensigter, der kan ligge i en fabel. Vi har set på de typiske moraler i Phaedrus’ fabler og diskuteret, i hvor høj grad de stadig kan anvendes i dag.

Kernetekst
Phaedrus, Fabler
— 1, 1 („Lupus et agnus”, 15 vers),
— 1, 24 („Rana rupta et bos”, 10 vers),
— 4, 3 („De vulpe et uva”, 6 vers).

Antik tekst i oversættelse
Phaedrus, Fabler 1, 3 („Den stolte allike”, oversat af Erik Jensen & Sv. Aa. Outzen 1984).

Gennemgået grammatik (hele forløbet)
Verbernes hovedformer og verbalmorfologi: stammer, mærker, endelser; præsens participium aktiv og perfektum participium passiv; modusbrug, herunder imperativ samt hortativ og jussiv konjunktiv; almindelig kasusbrug; akkusativ med infinitiv; syntaksanalyse: hovedsætninger og ledsætningstyper, paratakse og hypotakse; grundlæggende ordhistorie.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer