Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Religion B
Lærer(e) Anne Marie Schultz-Lorentzen
Hold 2019 3g Re/2 (3g Re/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Religionssociologi Feltarbejde Projektrapporten
Titel 2 Værklæsning
Titel 3 Fundamentalisme  Religionssocicologi Kierkegaard
Titel 4 Religionskritik
Titel 5 Projektrapporten Fundamentalisme Repetition

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Religionssociologi Feltarbejde Projektrapporten

Introduktion til faget
Religionsfaglig metode, teori og feltarbejde.
Religionssociologi
Feltarbejde Vor Frue Kirke i København
Projektrapporten

Kristendom
Islam
Østens religioner, (Hinduisme), Buddhisme, Tibitansk buddhisme
Værklæsning, etik
Projektrapporten
supplerende stof, Kierkegaard
Supplerende stof, Den klassiske tyske religionskritik.
Supplerende stof, Fundamentalisme
Supplerende stof, sekter

Materiale:
Esben Andreasen m.fl.,Religion og kultur, 3.udg, Systime, 2010 (RK)
Lis Ludvigsen m.fl.: De store kristne kirkesamfund, Systime 2009, (DSKK)
Dorte Thelander Motzfeldt, Religion, teori, fænomenologi, metode, Systime, 2010 (Motzfeldt)
Religionshåndbogen (RH), G.E.C. GAD
Finn Jacobi og Hanne Josephsen, Religionerne, Munksgaard, 1992, (Religionerne)
Dorthe Enger, Religionskritik, Systime, 2013 (Religionskritik)
Inger Furseth og Pål Repstad, Religionssociologi, En introduktion, Hans Reitzels forlag, 2007
GT og NT
Begrebsnøglen til Religion (BTR)

INTRODUKTION
Introduktion til faget herunder projektrapporten

REPETITION
Tidslinie med teksteksempler.
Kristendommen. Pagterne.
RK. af Kristendommen, s.143-150 og s.158-160,

Perspektiv
Myter + To sprog. Kopi. Blot, kopi, se vedheftet..
(fra Jens T. Berthelsen m.fl.: Religion, Gyldendal 1985, s. 51-52 + 27)  
Kopi RK 2. udg. s. 269 ø: Fundamentalisme
samt s. 275 – 276m: Indefra eller udefra.


Tidslinje til Islam
Baggrundstof: RK

PROJEKTRAPPORTEN
Udveksling af ideer til projektrapporten. Gruppearbejde
Projektrapporten (religion på B-niveau)

FÆNOMENOLOGI repetition fra 2g
RK (Religion og kultur), Myter, s.13-15.
RK, Ritualer, s.19-22ø.
RK, Overgangsriter, s. 22-23.
RK, Offer, s. 23-25.
RK: Bøn, s.25-26.
RK: Rent og urent, s.27-28.
RK:  Apokalyptik, kunsten at åbenbare, s.15-17

RH:
RH s.17-20, Mana og Tabu,
RH, s.24-26ø, Ritual og myte
RH, s.26, Guder,
RH s. 28-29ø Overgangsriter, indtil "Fødsel"

Dåben i den dansk folkekirke (Den danske salmebog (DDS) pdf)).
Tekstøvelse i fænomenologi, dogmatik, religionssociologi og feltarbejde. Perspektiv til projektrapporten.


FELTARBEJDE
8.00 morgengudstjeneste i Vor Frue Kirke, Kbh. K
Observationer ud fra analyseskemaet i DSKK, s.18-19.
Baggrund: DSKK, s.11ø-15sp2ø

Tekster, salmer og musik og medvirkende.
Tirsdag 3. september liturg: Anders Gadegaard organist: Hanne Kuhlmann
Præludium: Lars Kristian Hansen: Fuglen har rede og ræven har grav LKH 2016, p. 10
Fra det G.T.: Jeremias 17, 5-8
Salme: 298 Helligånden trindt på jord DK 17
Fra det N.T.: Matthæusevangeliet 13, 53-58
Korvers: Egil Hovland: Hvem skal vi gå til, Herre? (Tekst: Britt G. Hallqvist)
Salme: 163 Fuglen har rede, og ræven har grav DK 145
Postludium: Carl Philipp Emanuel Bach: Allegro (fra Sonate i D-dur) OW I, p. 16RELIGIONSSOCIOLOGI
Religionerne, s. 26-32 (kopi):
Alle religioner er praktisk sande (Durkheim).
Virkeligheden er samfundsskabt (Berger).
Helhedsopfattelsen af tilværelsen. Levi-Strauss.
Inger Furseth og Pål Repstad, Religionssociologib, s.104-108, Bourdieu.
Inger Furseth og Pål Repstad, Religionssociologi, En introduktion, Hans Reitzels forlag, 2007, s.112-116, Giddens
Inger Furseth og Pål Repstad, Religionssociologi, En introduktion, Hans Reitzels forlag, 2007, s. 187-190, Deprivationsteori


Introduktion til Kierkegaard KUA
Lektor René Rosfort står for oplægget og vil bagefter besvare store og små spørgsmål om Kierkegaard og hans forfatterskab, der har opnået global anerkendelse.
Baggrund: Information, 5-3-2013, Vor egen grusomme forfatter,
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Værklæsning

VÆRKLÆSNING
Jan Lindhardt, De syv dødssynder
Kristen etik
Perspektivering til NT, katolicisme, Luther,
det pluralistiske/ refleksive samfund,
senmoderniteten og eksistentialisme

Jan Lindhardt, De syv dødssynder,
s. 7-57, Indledning, Superbia og Averitia
s. 127-132, Afslutning

Baggrund
Litteraturhåndbogen, bind 1, s.333-334n, Eksistentialisme. Den eksistentielle litteratur.
Litteraturhåndbogen, bind 2, Eksistentialisme
Litteraturhåndbogen, bind 2, Søren Kierkegaard
Luther, Et opgør med gerningsretfærdigheden
Litteraturhåndbogen,  s. 252-255, Nietzsche. Nihilisme. Moralkritikken og læren om overmennesket. Nietzsche og litteraturen. Ikke læst endnu, anvendes som perspektivering til religionskritik
RK, s.169-170ø, Næstekærlighed.
RK s. 164m – 165m: Løgstrups skabelsesteologi
RK s. 255m -257m: Interdependensetik: Løgstrup

Elevopgave: De syv dødssynder  i senmoderne tid.

Perspektiverende materiale:
Politiken, Henrik Larsen, Vi bygger vores egen religion, 9-6-2010

PROJEKTRAPPORTEN
Tekstøvelse og metodeøvelse.
Religionssociologi fortsat
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Fundamentalisme Religionssocicologi Kierkegaard

FUNDAMENTALISME
Fundamentalisme i jødedam, kristendommen og islam
Hanne Følner og Bente Lund, Fundamentalisme, Systime, 2008, s.11-13, s.21-29, (s.119-122 læses under islam)
Brian Arly Jacobsen, Hvordan skelne mellem religion og kultur
Tekster: Berlingske, 27-9-16, Allan Sørensen, Familiebilen kan true familien
                Politiken, 14-8-1993, Derek Brown, Ortodokse i aktion mod dinosaurus-yougurth
                Politiken, 1.10.2019, Thomas Hoffmann om  håndtrykket, kommentar til Ida Auken
                Den dag Ahmed blev radikaliseret.
               Tekstøvelse og metodeøvelse til projektrapporten
                Deadline lørdag 14.12.2019, om hellig krig

SØREN KIERKEGAARD
Forløb i Kierkegaard (supplerende læsning)
Tekstøvelse og metodeøvelse.
Introduktion til Kierkegaard KUA (se forrige forløb)
Lektor René Rosfort om Kierkegaard og hans forfatterskab, der har opnået global anerkendelse.
Baggrund: Information, 5-3-2013, Vor egen grusomme forfatter,

Besøg af Joakim Garff - fællestime 28.11.2019
Tekstlæsning i forbindelse med fællestimen
Mennesket og magterne:
Tekst 18, Troens Fader Abraham"
Tekst 19, "Hiin Enkelte"
Cand.mag. Andreas Harbsmeier, iBureauet/Dagbladet Information, 2013:
Genre og tematikker
Baggrund
Beslægtede tematikker

RELIGIONSSOCIOLOGI fortsat
Furseth:
s.190-195, Socialisationsteori: Mennesker bliver religiøse fordi de umærkeligt vænner sig til det
s.195-199, Teorien om det rationelle valg: Mennesker bliver religiøse når det lønner sig
s.200-203ø, Religion som en søgen efter mening og tilknytning
s.221-229, Religiøse bevægelser og organisationer


PROJEKTRAPPORTEN
INTRODUKTION TIL RELIGIONSFAGLIG METODE, TEORI OG FELTARBEJDE
Dorthe Thelander Motzfeldt, Religion, teori, fænomenologi, metode, s. 125-130ø af Hermeneutisk metode;
s.137-153, af Sociologisk metode. Motzfeldt, s.157-164, Projektrapporten.
DSKK, s.17sp.1n.-19sp.2n., Feltarbejde og analyse.

Kristeligt dagblad,  At vandre i længselIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Religionskritik

DEN KLASSISKE TYSKE RELIGIONSKRITIK
Supplerende stof
Den klassiske tyske religionskritik
Feuerbach, Marx , Nietzsche og Freud
Perspektivering til kristendommen, islam og buddhismen, senmodernitet

Baggrundsstof:
Finn Jacobi og Hanne Josephsen, Religionerne, Munksgaard, 1992, s.15-23,  Den klassiske tyske religionskritik,  Feuerbach, Marx,  Nietzsche og Freud

Litteraturens veje, s.242-244 (s.216 gl udgave) om nihilisme Litteraturens veje, s.242-244 (s.216 gl. udgave) Kampen mod de flade ånder: Friedrich Nietzsche & Leksikon s.557, Nihilisme


Kilder til Religionskritik:
Finn Jacobi og Hanne Josephsen, Religionerne, Munksgaard, 1992, (Religionerne), af s.15-23:
Xenofanes, (s.15n)
Feuerbach, af Das Wesen Christentums 1841, (s.16)
Marx, af Zur Kritik der Hegelschen Rechtphilosophie, 1843, (s.17)
Fr. Nietzsche, af Der Antichrist. 16. 1895, (s.19)
                                 af Also sprach Zarathustra 1, 1883, (s.20)

Ib Fischer Hansen, Finn Jacobi m.fl., Nietzsche – in tværfaglig tekstmontage, Gyl., 1973
s.15, Platon, af Gorgias
s.22, Karen Blixen, af Den afrikanske farm, 1937 (tekst 6) ("En ugetids efter Deny´s død..")
s.26, H. Pontoppidan, af Lykke-Per, 1898-1904
s.28, Fr. Nietzsche, Det ugræske i kristendommen, 1878
s.32, Fr. Nietzsche, Det gale menneske, 1882

Karen Blixen, af Den afrikanske farm, 1937, Livets Veje
Friedrich Nietzsche,  Antikrist, Systime, 2009, stk. 1(6 (1895)

Perspektivering til begreberne nihilisme og antinihilisme se Litteraturens veje (dok)og Nietzsche, LH s-252-255 (dok).


Jes Nysten, Religionskritik og ny teologi:
S. Freud, Ødipusmyten (1900)
Esben Andreasen, Mennesket og magterne, en tekstsamling til religion, tekst 32, s.311-313, S. Freud, Religion som en illusion, (1913)

Ekstensivt anvendt om Nietzsche,
Litteraturhåndbogen,  s. 252-255, Nietzsche. Nihilisme. Moralkritikken og læren om overmennesket. Nietzsche og litteraturen.
PROJEKTRAPPORTEN

Kristendom

Islam

Buddhisme

Feltarbejde
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Projektrapporten Fundamentalisme Repetition

Projektrapporten
Udarbejdelse af problemformulering.
Endeligt valg af tekster
Endeligt valg af metoder
Interview af informanter
Baggrund se gennemgået lektie i Motzfeldt:
Dorthe Thelander Motzfeldt, Religion, teori, fænomenologi, metode, s. 125-130ø af Hermeneutisk metode;
s.137-153, af Sociologisk metode. Motzfeldt, s.157-164, Projektrapporten.
DSKK, s.17sp.1n.-19sp.2n., Feltarbejde og analyse.
Projektrapporten (kopi)
Vejlednding

Islam
Troens fundament og fundamentalisme
Perspektivering til læst tidligere lektie om fundamentalisme

Thomas Hoffman, Hellig krig i islamisk traditions (kopi)
jes Asmussen, af tekster til islam, herunder om forudbestemmelse (kopi)

DOGMATIK, SHARIA
RH, s. 203, Sharia, ekstensivt læst

Religion og kultur, s.175-178, 182-184


1. TROSBEKENDELSEN
Tekst: ISLAM s. 25: sura 112,1-4, sura 33,40

2. BØNNEN
     ISLAM s. 27: sura 1,1-6
     ISLAM s. 28: sura 5,8-9
     ISLAM s. 30m: Hadith Bukhari/Bara bin Azib
                              Hadith Bukhari/ Abu Huraira (begge hadither)
3. ALMISSEN,
     ISLAM s 31: sura, 2.264
Hadith Bukhari: Bogen om Zakat, fortalt af Abu Said
Hadith Bukhari: Bogen om Zakat, fortalt af Abu Huraira
                         1. Allahs apostel sagde: Hvis nogen giver almisse
                         2. Allahs apostel sagde: Den der skabt af Allah
                         3.  At smile i sin broders selskab


4. PILGRIMSREJSEN
Tekst: ISLAM s.32 sura 3, 90-92
ISLAM s. 33: Hadith Bukhari x 2
RH, s. 203, Valfarten
Hajj (dokumentar 2003), ekstensivt, Nettet
ISLAM s.21: Isnad-systemet, om Hadith og Isnad.


5. FASTEN.
ISLAM s. 33: sura 2, 179-183
ISLAM s. 34: Hadith Bukhari / Abu Huraira
RK, s.21

FORUDBESTEMMELSE:
Tekst jes asmussen, tekster til islam:
s.50, Sura 16,95ff, s.51, Sura 74,53-55, s.52, Sura 3.191, s. 53, Et
mælingsforsøg hos perserne.
Fundamentaisme: s. 42, Sura 29,46, Sura 29,48
Al-Bukhari: Hadithsamling, Systime, 2007, s.29,


BUDDHISMEN
RK, s.59-62, Buddhismen
Uddrag af Litte Buddha (film), Buddhalegenden
Fokus: Buddhalegenden og De fire ædle sandheder
RK, s.68-70, Dharma
Benares-talen
Kristendommen og verdensreligionerne, RK 31-37
(Arbejdsspørgsmål)

ETIK
Løgstrup i en coronatid
Baggrund:
Religion og Kultur s. 260 : Oversigt over etiske teorier,
oplysningerne om Nytteetik og Pligtetik.
Religion og Kultur s. 255-257: Interdependensetik

Tekst:
Corona-restriktioner set i et løgstrupsk perspektiv (dok.)
Lad os skabe en fælles fortælling - Mickey Gjerris (dok.)
Løgstrup i en coronatid - arbejdsspørgsmål.

Eskimoernes religion og Durkheim:
Baggrund: Religionerne, Durkheim, s.26-29
Tekst: Eskimoernes religion, s.2, Knud Rasmussen, Et dødsfald (Aungeqs hængning)1925-1926, (dok)
(Arbejdsspørgsmål)

ProjektrapportenIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer