Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Psykologi B
Lærer(e) Anders Juul Nannestad
Hold 2019 3g Ps/B (3g Ps/B)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Traumer
Titel 2 Vilkår for unge i det posmoderne samfund

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Traumer

I forløbet vil vi gå i dybden med nogle af de forskellige traumer man kan komme ud for som menneske. Derunder vil vi komme omkring traumebehandling, konsekvenser af traumer og kriser opstået af traumer.

1. PTSD
2. Traumer forsaget af omsorgssvigt
3. Traumer som konsekvens af vold i nære relationer
4. Konsekvenser for personligheden
5. Stress som traume
6. Krigstraumer
7. Flytgninge med PTSD og deres børn
8. Torturofre

Vi vil arbejde med tekster og se film og læse undersøgelse der behandler emnet traumer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 15 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer