Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Simon Højland, Sofie Hertz
Hold 2019 sa/d (1d sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb: Sociologi
Titel 2 Politik
Titel 3 Nationaløkonomi
Titel 4 Forløb#6

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb: Sociologi

Grundforløb:
Sociologiforløb om samfund og individ, identitet og identitetsdannelse i det senmoderne samfund.
Gennem anvendelse af teori og begreber forklares samfundsmæssige problemstillinger og udviklingstendenser, herunder samfundstypernes kulturelle mønstre.
Eleverne trænes i informationssøgning og kritisk læsning, forskelle mellem typer af argumenter og forskellen mellem teori og empiri.

Luk samfundet op, Kap. 2+3
Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Politik

Forløb om politik i Danmark.
Vi har arbejdet med politiske partier i Danmark og herunder ideologier. Eleverne har lavet et projekt med formidling af de danskepartier og deres ideologier.
Vi har arbejdet med teori og modeller om  parti- og vælgeradfærd og set på baggrundsvariable for partivalg, herunder har vi set på vælgeradfærd for FT19.
Eleverne har arbejdet med beslutningsprocesser I Danmark udfra den aktuelle case om Zoneforbud - herunder utilsigtede konsekvenser ved lovgivning.
Desuden har vi arbejdet med demokrati og deltagelse, mediernes rolle i et demokrati og forskellige politiske systemer.


Materiale:
Luk samfundet op: kap. 5-6-7.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 22 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Nationaløkonomi

I dette forløb har vi har arbejdet med økonomi, arenaer for behovsopfyldelse, økonomiske mål, økonomisk teori og -poltik.
Vi har arbejdet med velfærdsmodeller og bagvedliggende ideologi, konkrete prioriteringsproblemer i det danske velfærdssamfund og herunder partiernes holdninger til økonomi og velfærd.
I forløbet har vi brugt modeller, tabeller og diagrammer og set på aktuelle tal for dansk økonomi.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Forløb#6

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer