Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Kasper Lauest
Hold 2019 sa/w (1w sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Identitet og levevilkår del 2
Titel 2 Dansk politik
Titel 3 Velfærdsstaten

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Identitet og levevilkår del 2

Fortsættelse af sociologiforløbet fra grundforløbet. I denne del behandles det faglige stof i kapitel 4 i Luk Samfundet Op, dvs Pierre Bourdieu's teori, livsformsteorien og social arv/ulighed. Forløbet afrundes med en test i det samlede sociologiforløb.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Dansk politik

Grundforløb omkring dansk politik, omhandlende følgende emner i store træk:

- De danske partier (elevoplæg om hvert af partierne i folketinget)
- Ideologier (primært hovedideologierne liberalisme, socialisme og konservatisme)
- Demokratiopfattelser
- Nye politiske skillelinjer
- Politiske beslutningsprocesser, herunder lovgivningsprocessen og Molins model.
- Vælgeradfærd
- Politisk kommunikation og valgkampe, herunder mediernes rolle
- Det amerikanske præsidentvalg og deres politiske system
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Sociologitest 05-12-2019
Politologitest 05-03-2020
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Projektarbejde
Titel 3 Velfærdsstaten

Forløb omkring velfærdsstaten og den udfordringer. Der ses nærmere på velfærdsmodeller, på den demografiske udfordring, den globale udfordring og eleverne introduceres til basal makroøkonomi, herunder økonomiske målsætninger og økonomisk politik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 9,00 moduler
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
Væsentligste arbejdsformer
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning