Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Morten Bach Jensen
Hold 2019 sa/y (1y sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Køn og ulighed
Titel 2 Sociale forskelle
Titel 3 Valg, vælgere og det politiske system
Titel 4 Magt, demokrati og medier
Titel 5 Økonomi og velfærd
Titel 6 Forløb#3

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Køn og ulighed

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Sociale forskelle

Kernestof, læste sider i grundbog:
Luk samfundet op: kap 4

Kernestof i læreplan
Sociologi
̶ sociale og kulturelle forskelle
Faglige mål:
undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og kulturelle mønstre ̶
undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Valg, vælgere og det politiske system

Kernestof, læste sider:
Luk samfundet op (2.udgave): Kapitel 6 + Kapitel 7

Supplerende stof
Statsministerens Nytårstale 2018
øvelser i valgmåder
Partiernes hjemmesider
Folketingets hjemmeside
PartioplægKernestof i læreplan:
Politik
̶ politiske ideologier, skillelinjer, partiadfærd og vælgeradfærd
̶ politiske beslutningsprocesser i Danmark i en global sammenhæng, herunder de politiske systemer i Danmark og EU
Faglige mål i læreplan:
- undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
partioplægprodukt 20-01-2020
Find ideologien 24-01-2020
Politikopgave om beslutningsprocessen 05-04-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Magt, demokrati og medier

Kernestof fra læreplan:
sociologi
̶ politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
Politik
-magt- og demokratiopfattelser
statistiske mål,

faglige mål
formulere præcise faglige problemstillinger, herunder hypoteser, og indsamle og bearbejde dansk og fremmedsproget materiale, herunder statistisk materiale, til at undersøge og diskutere problemstillinger og konkludere
̶ forholde sig kritisk til forskelligartede materialer fra forskellige typer afsendere og anvende viden om samfundsvidenskabelig metode til at gennemføre mindre empiriske undersøgelser
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 3 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Økonomi og velfærd

Kernestof i læreplan
Økonomi
̶ velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilsamfund
̶ det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og økonomiske styringsinstrumenter.

Kernestof, grundbog:
Luk samfundet op (2 udgave): Kapitel 9 + kapitel 10

Supplerende stof
DR: "Alt for meget velfærd" (2016)
Øvelser i det økonomiske kredsløb
Berlingske: "Dansk økonomi er i fin form" (23.2.2018)
Eksamensspørgsmål i økonomi
Eksamensspørgsmål i velfærd

Kernestof fra læreplan
Økonomi
̶ velfærdsprincipper og forholdet mellem stat, civilsamfund og marked, herunder markedsmekanismen og politisk påvirkning
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Forløb#3

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer