Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Christian Giese
Hold 2019 fy/d (1d fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Energi og klima
Titel 2 Verdensbilleder og antropocæne dage
Titel 3 Mekanisk energi og basket
Titel 4 Bølger og Star Wars
Titel 5 Radioaktivitet & atombomber
Titel 6 Universet og kosmologi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 5 Radioaktivitet & atombomber

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer