Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Mathias Skov Jensen
Hold 2019 fy/e (1e fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Energi
Titel 2 Bølger, lyd og lys
Titel 3 Universet.

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Energi

Forløb om energi i fysik.

Begreber:
Energi, symbol E, enhed Joule
Effekt, symbol P, enhed Watt = J/s
Energiformer: elektrisk, varme/termisk, mekanisk (kinetisk/bevægelse, potentiel/beliggenhed).
Energiomdannelse, energikæder
Energibevarelse
Nyttevirkning
Varme og tilstandsformer
Opvarmningskurver
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Journal om Nyttevirkning 20-12-2019
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Bølger, lyd og lys

Emne om bølger, lyd og lys i fysik.

Begreber:

(Generelt)
Bølgelængde, hastighed, frekvens, periode, amplitude
Tværbølger og længdebølger

(Lyd)
Lydbølger
Lydens hastighed
Dopplereffekt

(Lys)
Interferens
Lys bølger
Lysets hastighed i vakuum
Gitterligningen

(Atomer mv.)
Fotoner, fotonenergi
Det elektromagnetiske spektrum
Hvordan opstår lys?
Lys som bølger og partikler
Emission og absorption
Emissionsspektre
Planckkurve og sortlegeme stråling
Solens emissions spektrum

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Rapport om bølgelængden af en laser 01-03-2020
Atomernes fingeraftryk 20-03-2020
Omfang Estimeret: 17,00 moduler
Dækker over: 17 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Universet.

Emne om Universet i fysik.

Begreber:
- Dag, nat, årstider
- Sol- og måneformørkelser
- Solsystemet og Jordens skabelse
- Planeternes bevægelse
- Newtons tyngdelov (meget kort)
- Keplers love (især Keplers tredje lov)
- Universets udvidelse
- Rødforskydning og blåforskydning af galakser
- Dopplereffekt (for lys udsendt fra galakser)
- Hubbles lov (herunder hubblekonstanten og hubbletiden)
- Universets alder
- Big bang og universets udvikling
- Almindeligt stof, mørk energi og mørkt stof
- Universets fremtid
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 16 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer