Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Fysik C
Lærer(e) Karin Bagger Stibius Ipsen
Hold 2019 fy/f (1f fy)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Energi
Titel 2 Atomer og Radioaktivitet
Titel 3 Bølger
Titel 4 Den Nære astronomi og kosmologi
Titel 5 Repetetion
Titel 6 Nær astronomi og kosmologi kopi

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 5 Repetetion

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Nær astronomi og kosmologi kopi

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer