Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e) Christina Lynggaard Blond
Hold 2019 dr/fu (1fu dr)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 1. Den realistiske teaterkarakter/skuespilteknik
Titel 2 2. Teaterhistorie: Naturalistisk Teater
Titel 3 3. Absurd Teater
Titel 4 3. Eksamensprojekter
Titel 5 Forløb#2

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 1. Den realistiske teaterkarakter/skuespilteknik

Den realistiske teaterkarakter
Her i forløbet om den realistiske teaterkarakter arbejder med forskellige tilgange til at skabe en realistisk og troværdig karakter på scenen. Hvordan kan man arbejde med indlevelse - og at lære sin karakter at kende, så man kan spille den troværdigt?
De tre teoretiske tilgange er:

1. Konstantin Stanislavskijs system (psykologisk indlevelse): 1. De givne omstændigheder. 2 Det magiske hvis 3.Motivering 4. Stemningserindring. 5. fysiske og psykiske handlinger (sammenhæng mellem dem).

2. Jens Arentzen:  De tre blikretninger/tre blikrum (1. nærvær-og kommunikationsblikket. 2. erindringsrummet. 3. erkendelsesrummet)

3. Jacques Lecoq (fysisk tilgang til at forstå din karakter): 1. Balance-ubalance/træk-skub (enhver reaktion på scenen er en  reaktion på noget andet. AKTION/REAKTION 2. Mimage-teknikken (At forstå og kropsliggøre fysiske materialer fx ægget, cellufan, ståltråd, bobler, sukkerknalden der opløses osv...)

Kernestof:
Stanislavskij: Arne Skov m.fl.: "Kommas Teaterbog": Kap.: "Stanislavskij" (pdf)
Jens Arentsen: "Skuespillerens værktøjer": kap.:  "De tre rum" (pdf)
Lecoq: Lene Kobbernagel: "Skuespilleren på arbejde" Kap: "Jaques Lecoqs skuespilteknik" (pdf)

Supplerende stof:
Filmklip fra DVD: "Arentsens tre blikretninger) (fra DVD'en: "Skuespillerens værktøjer"

Mathias Flint om skuespillerens værktøjer (realisme og troværdighed på scenen): https://www.youtube.com/watch?v=9PI9e5bw95A

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 8 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 2. Teaterhistorie: Naturalistisk Teater

Naturalistisk teater 1870-1900

Her i forløbet tager vi udgangspunkt i perioden 1870-1900 - og periodens tanker om teater og skuespil. Vi undersøger periodens naturalistiske scenekonventioner og spillestil - og her arbejder vi videre med den realistiske teaterkarakter på scenen (Stanislavskijs arbejde med skuespilleren er her central!).

Stikord: Alt på scenen skal være virkelighedsnært - skuespilleren skal "leve" rollen!

Kernestof:

"Klar Scene": kap. "Naturalisme" s. 104-107. (Her fokus på tidens tanker: Brandes, Darwinisme samt virkelighedsillusion på scenen i spillestil, scenerum og scenografi) (pdf).
Kommas Teaterbog: Kap. "Stanislavskij" s. 82-89 (Systemet: Motivering, Det magiske hvis, De givne omstændigheder, Sandhed og tro, De fysiske handlinger, Stemningserindring).

Supplerende stof:
August Strindberg: "Frk. Julie" (uddrag) (her arbejde vi også med at iscenesætte uddraget ud fra Stanislavskijs system)
Emile Zolá: Naturalismen på teatret, 1880 (uddrag fra: Klar Scene s. 112).

Praksis:
Diverse øvelser på gulvet  i Stanislavskijs system.
Iscenesættelser af små tekstuddrag i grupper med anvendelse af Stanislavskijs system og realistisk spillestil.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 2 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 3. Absurd Teater

Det Absurde Teater

Der gives introduktion til det absurde teater (1950-1960), hvor der er fokus på arbejdet med stereotype teaterkarakterer, absurd spillestil, skinddialog og cirkedramaturgi.

Materialer:  
Karen Sørensen: Dramatik en teaterhistorie: Kap. “ Absurd teater”.
Klar Scene: "Det absurde teater"

Uddrag:
Samuel Beckett: "Venter på Godot", 1951

Supplerende stof:
Video: "Stupid clown", 2011
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 5,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 3. Eksamensprojekter


Eksamensprojekter:

• Petrine, Rebekka, Ida, Sarah (Undskyld/omskrivning. montage).
• Sif, Mathilde, Karen, Maise (Undskyld)
• Bjørn, Oscar, Oskar (PIS)
• Rasmus, Laura, Fillippa (Krig)
• Ziad, Kristoffer, Emily (Skakmat).

Der er under eksamensprojekt-perioden blevet arbejdet med:
-Dramaturgisk tekstbearbejdning
-Skuespilteknik og replikarbejde
-Indstudering af karakterer
-Scenografi og skitser
-Iscenesættelse

Desuden arbejde med iscenesættelse af monologer. Bl.a. Coronamonologerne og iscenesættelse af egne, individuelle monologer.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 15,00 moduler
Dækker over: 19 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Forløb#2

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer