Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Nina Jeppesen
Hold 2019 mu/dwxz (1dwxz mu)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Kend dit instrument og spil
Titel 2 Musikhistorie klassisk musik
Titel 3 Musikhistorie
Titel 4 Musikteori
Titel 5 Særligt studeret område. Megastjerner og 80'er lyd
Titel 6 Sammenspil

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Kend dit instrument og spil

Gennemgang af de typiske instrumenter i rytmisk musik.
Bas, trommer, guitar, klaver, sang.

Præsentation af øvelokaledisciplin.

Alle prøver bas-, tromme-, sang- og klaver stemmer til "Let it be".
Guitar indstuderes i samspilsgrupperne.  

Alle grupperne spiller deres udgave af "Let i t be" for de andre.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 6 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Søge information
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Musikhistorie klassisk musik

Kort gennemgang af middelalder, renæssance, barok, wienerklassik, romantik, impressionisme og moderne tid.
Særlige kendetegn ved musikken.
Indhold
Omfang Estimeret: 3,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 3 Musikhistorie

Klassiske komponister
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Skrive
 • Diskutere
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvtillid
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Præsentationsgrafik
Væsentligste arbejdsformer
Titel 4 Musikteori

Grundlæggende musikteori:

- G- og F-nøglen
- Fortegn
- Intervaller
- Skalaer
- Kvintcirklen
- Akkorder
- Noder og nodeværdier
- Taktarter
- Puls og tempo
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 4,00 moduler
Dækker over: 5 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Ansvarlighed
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Lectio
 • Tekstbehandling
 • Præsentationsgrafik
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
Titel 5 Særligt studeret område. Megastjerner og 80'er lyd

Forløbet var tænkt som to sideløbende forløb, hvor jeg delte holdet i 2 og hvor den ene del af holdet lavede sammenspil, mens den anden arbejdede med kompendiet.
En stor del af forløbet blev erstattet af fjernundervisning, hvor vi arbejdede med kompendiet og lavede opgaver.
Det var frivilligt, om eleverne afleverede skriftligt eller mundtligt.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 16,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 6 Sammenspil

Sammenspil.

Alle elever har lavet musikvideoer, hvor de viser deres færdigheder i sang eller på et instrument, for at få prøvet, hvordan det er at mikse et musikstykke og eksperimentere med koblingen mellem musik og billeder.
Indhold
Omfang Estimeret: 8,00 moduler
Dækker over: 1 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Projektarbejde
 • Formidling
 • Selvrefleksion
 • Almene (tværfaglige)
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Personlige
 • Selvstændighed
 • Selvtillid
 • Initiativ
 • Ansvarlighed
 • Kreativitet
 • Sociale
 • Åbenhed og omgængelighed
 • IT
 • Lectio
 • Internet
 • Konferencesystem
Væsentligste arbejdsformer
 • Eksperimentelt arbejde
 • Individuelt arbejde
 • Projektarbejde