Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e) Karina Jørgensen Schultz, Louise Dalgaard, Nils Schultz Ravneberg, Sofie Hertz
Hold 2020 nv/g4 (g4 nv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Naturvidenskabeligt grundforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Naturvidenskabeligt grundforløb

I vil i dette forløb møde de fire naturvidenskabelige fag Fysik, Naturgeografi, Kemi og Biologi.
Vi vil arbejde med naturvidenskabelige grundbegreber som hypotese, eksperimenter, forsøgsdesign, databehandling, modeller, variable, datatyper samt fejlkilder og usikkerheder.

Specifik i kemi:

I kemi arbejder vi med alkoholer og håndsprit. Vi ser i den forbindelse på, hvilke stoffer, der kan og ikke kan blandes med hinanden. Vi ser på alkoholers opbygning og navngivning. Vi ser også på fremstilling af alkoholer og på deres anvendelse i samfundet. Derudover får I en generel indføring i kemi, idet vi ser på atomers opbygning, det periodiske system og reaktionsskemaer. Vi kommer bl.a. til at disse fagbegreber: atom, molekyle, elektron, elektronskaller, det periodiske system, oktetreglen, ædelgasser, metaller og ikke-metaller, polaritet, blandbarhed/opløselighed, upolær, polær, hydrofil, hydrofob, organisk kemi, alkoholer, ethanol, methanol, glycerol, reaktionsskema, gæring, elektronprikformler.
Vi laver et forsøg om blandbarhed/opløselighed og et forsøg om fremstilling af ethanol.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 29 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer