Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Nat. grundf. -
Lærer(e) Anitta Birch, Bo Low Kildeager, Karin Bagger Stibius Ipsen, Mie Marving, Torben Tougaard Christensen
Hold 2020 nv/g8 (g8 nv)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Pragtfulde planeter
Titel 2 Kampen mod corona

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Pragtfulde planeter

I denne del af naturvidenskabeligt grundforløb, skal I have fysik og naturgeografi, og emnet er planeter.

I naturgeografi skal vi både se på, hvilke vilkår der afgør om en planet er beboelig. Her skal vi både kigge på solens ståling og den såkaldte albedo-effekt, atmosfære, strålingsbalancen, samt om der har været flydende vand på Mars.
Indhold
Kernestof:

Supplerende stof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer