Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Almen Sp.forst. -
Lærer(e) Anne Marie Schultz-Lorentzen, Mikkel Kølkær
Hold 2020 ap/g1 (g1 ap)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Almen sprogforståelse

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Almen sprogforståelse

Almendelen
Baggrund: Mette Hermann m.fl., Gyldendal, 2020, Sprog på spil

1.
Startscreening

Startscreening
Introduktion: Hvad er sprog?,
SPS:
s.7-10, Hvorfor lære sprog
(udvalgte opgaver)

2.
Grammatiske grundbegreber
SPS:
s.101-105, Morfemer
(udvalgte opgaver)

3.
Morfologi - ordklasser
SPS:
s.27, Latinske betegnelser for ordklasser
30-39, Verber
142-147, Aktiv og  passiv.
Verbernes morfologi, verbernes bøjning, kendskab til personbøjede verber (tysk, spansk og fransk).
(udvalgte opgaver)

4.
Morfologi og ordklasser: Substantiviske og adjektiviske ordklasser
SPS:
s.47-49, Substantiver, Propier
s.56-60, 61,  Adjektiver
s.69-75, Pronominer
(udvalgte opgaver)
                              
5.
Morfologi og ordklasser: "rest"-ordklasser
SPS:                                                                            
s.54-55, Artikler
s.56-60, 61,  Adverbier
s.80-82, Præpositioner
s.85-88, Konjunktioner
s.92-93, Interjektioner
s.96-97, Numeraler
(udvalgte opgaver)

6.
Sætningsled og sætningsanalyse
SPS:
s.115-116, Sætningsanalyse
s.117-119, Neksus
s.134-136, Adverbialled
(udvalgte opgaver)

7.
Sætningsled og sætningsanalyse
SPS:
s,123-124, subjektsprædikat, SP
s.127-130, direkte objekt, DO & indirekte objekt, IO
SV, s.62, objekts prædikat, OP
(udvalgte opgaver)

8.
Sætningsled og sætningsanalyse
SPS:
s.110-115, helsætningsanalyse, HS & ledsætningsanalyse, LS
s.140-141, Ledsætningstyper, LD-typer
(udvalgte opgaver)

9.
Midtvejstest

10.
Læringsstrategier
SPS, s.203-209
Sproglige læringsstrategier; Gættestrategier; Kommunikationsstrategier.
(udvalgte opgaver)

11.
Sproghandlinger og genre
SPS, s.170-179
Sproghandlinger; Genre.
(udvalgte opgaver)

12.
Semantik
SPS, s.193-201
Semantik; Denotation og konnotation; Konkrete og abstrakte ord; Semantiske felter.
(udvalgte opgaver)
SV s.84
Semantik og struktur og øvelse 3.

13. og 14.
Sprog og identitet
SPS, s.185-192
Sprog som identitetsmarkør; Standard, variation og normer
(udvalgte opgaver)
SV Sociolingvistik
s.90, Om sprog, samfund og identitet
s.96-97, Sprog i en globaliseret verden
(opgave 7, Klasseopgave, s.97)

15.
Verdens sprog og sprogfamilier
SPS, s.11-20
Sprog i verden: Verdens sprog; Den indoeuropæiske sprogæt; Fra fællesgermansk til dansk
(udvalgte opgaver).
SV, s.95-96, Sproglige normer og korrekthed

16.
Repetition

17.
SluttestIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer