Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Almen Sp.forst. -
Lærer(e) Alice Bøeg, Marianne Falck Villemoes
Hold 2020 ap/g5 (g5 ap)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 ALMEN SPROGFORSTÅELSE

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 ALMEN SPROGFORSTÅELSE

Latindelen af almen sprogforståelse består af: Carpe Diem stk. 1-9 fra:
CARPE DIEM
Latin i almen sprogforståelse
Margit Kiil Jørgensen, Jette Kjems Pedersen, Dorte Thomsen og Annemarie Torresin
Modtryk 2006
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 26 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer