Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Idræt C
Lærer(e) Andreas Juul Ingvartsen, Lise Bentsen, Troels Birch
Hold 2020 id/g4g12 (g4g12 id)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb: Testmetoder og ultimate 🥏

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb: Testmetoder og ultimate 🥏

Vi vil i dette forløb give eleverne et indblik i, hvilke parametre der har betydning for vores sundhed via introduktion til forskellige testmetoder i idræt.   
Der lægges vægt på, at eleverne introduceres til faget og dets krav, herunder karaktergivning, deltagelse under skadesforløb, omklædning mm.

Grundforløbet introducerer desuden eleverne for ultimate, hvor eleverne skal demonstrere forskellige afleverings- og gribeformer samt bevægelses-mønstre. Gennem både forskellige småspil samt det endelige spil, vil eleverne få en forståelse for taktik og spilmønstre, hvor samarbejdet har stor betydning.

Forløbet afsluttes med en forløbsafslutning, hvor der prøves i eksempler på nedenstående tekniske (primært) og taktiske (sekundært) elementer.  

Kaste- og gribeteknik:  
- Beherskelse af baghåndskast til makker med god præcision på op til 15 meter
- Beherskelse af forhåndskast og mulig aflevering til makker på op til 15 meter  
- Gribe disken med pandekagegrebet hvis discen afleveres korrekt
- Beherskelse af korrekt pivotering ifm. opdækning og aflevering
- Beherskelse af korrekt opdækning

Regler og taktik (dette observeres ifm. miniturnering i afsluttende modul)
- Kendskab til basale regler og ”spirit of the game”
- Taktisk evne til at gøre dig spilbar i de tomme rum
- Viden om, hvad det vil sige at være ”handler” og indgå i "stacking"
- Beherske at kunne pivotere under pres og aflevere til makker
- Beherske at kunne udføre et ”cut” under modtagelse af en aflevering

Kernestof
Thomas Sand Skadhede et al.: ”Yubio, idræt C” ibog, 2017 (lærerene bruger denne til forberedelse)
Troels Wolf et al.: ”C- det er idræt”, side 61-65. Gyldendal 2006
Dansk skoleidræt m.fl.: Kroppen i skolen; fitness i skolen. 1. udgave, 2010.  
Jakob Juhl Pedersen: ”Ultimate i skolen”, side 5-8. DGI
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 9 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer