Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Anne Krabbe
Hold 2020 bk/3 (1g bk/3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Billedkunst grundforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Billedkunst grundforløb

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer