Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Dramatik C
Lærer(e) Nana Chileshe Tobiesen
Hold 2020 dr/3 (1g dr/3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb i dramatik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb i dramatik

Beskrivelse af indhold:
Grundforløbet vil have fokus på dramafagets grundlæggende discipliner som:
- skuespilerens arbejde med kropssprog og improvisation på scenen
- Rum og scenografi
- Introduktion til forestillingsanalyse og dramaturgiske modeller
- Teaterhistorie 1: Det episke teater  

Nøglebegreber til skuespillerens arbejde:
Volumen
Tempo
Rytme/Flow
Energi/udtryksniveau
Status (høj/lav status), vippeprincippet
Improvisation

Nøglebegreber til det episke teater:
Skuespilleren og episk spillestil
Scenen og scenografi
V-effekter (brud på d. 4. væg, den episke fortæller, montagedramaturgi m.m.)
Katarsis versus bevidstgørelse.

Nøglebegreber forestillingsanalyse:
Dramaturgiske modeller: Berettermodel, montage og cirkulær dramaturgi
Spillestil, Scenografi/rum, Kostumer, Lys/lyd. aktualitet
  
Materialer:  
Karen Sørensen: Dramatik en grundbog: “Kroppen som redskab” s. 14+15+18+19+21+22 samt "Dramaets komposition" s. 99-102
Keith Johnstone: Impro: "Status" s. 34-37
Marianne Sørensen: Ark om status
Kommas teaterbog om 'Det episke teater' s. 52-56+90-95+102-107
Bertolt brecht: "Kisten", "Forreæderiet" 19 (uddrag fra "Det tredje riges frygt og elendighed', 1935-38)
Ark med scenetyper, Peter Elung-Jensen, "Spillevende dramatik", s. 109
Prologen til lars von Triers 'Dogville'
Oplæg ved scenograf Ida Grarup om forestillingen "NUL"
Se forestillingen "NUL" på Teater Sort/Hvid

Faglige mål i GF:
- Arbejde kreativt og innovativt i et gruppearbejde omkring en skabende proces (små spil/visninger)
- Analysere egne og andres sceniske udtryk med udvalgte og centrale fagbegreber
- Fordybe sig i en teaterhistorisk periode

Produktkrav og evaluering:
Korte visninger med respons fra lærer og elever
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer