Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Christine Schultz
Hold 2020 mu/1 (1g mu/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb - Sommerens hit

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb - Sommerens hit

Formål:
Forløbet har til formål at introducere musikfagets genstandsfelt og metoder ved at stile hen imod, at eleverne skal kunne lave en auditiv formanalyse af et nutidigt radiohit; herunder identificere hook, break, gimmick, riff, ostinat og call and respons i moderne popmusik. Derudover skal eleverne få et grundlæggende kendskab til sammenspilslokalets instrumentarium og elementær sangteknik med det mål at vække deres interesse og motivation for faget. I løbet af forløbet diskuteres endvidere, hvad der gør musik autentisk og originalt, idet eleverne med udgangspunkt i artikler og podcasts undersøger, hvad der karakteriserer musikbranchen og hitproduktion i dag.

Indhold:
- Grundlæggende musiklære og musikalske parametre studereres med brug af følgende begreber: Hook, break, gimmick, riff, ostinat, call and respons, udvidet pop-form
- Musikkulturelle forhold undersøges med udgangspunkt i fænomenet et ’hit’.
- Anvendelse og forståelse af musikalsk-digitale formidlingsformer ved brug af programmet DrumBit.  

Materiale:
- Podcast: Kristian Leth for Politikken: “Musikkens historier – Uptown Funk”
- Jakob Jensen: ”Analyse af rytmisk musik”, side 1-3: http://jakobmjensen.dk/musikkurser/historie/rytmisk/Analyse%20af%20rytmisk%20musik.pdf
- Artikel fra Weekendavisen, 26/6-2013 af Per Reinholdt Nielsen: ”Fremtiden lød meget bedre i går”
- Artikel af Louise Top Rasmussen: ”Hit med hittet”
- Onlinekursus om rytmer: http://jakobmjensen.dk/musikkurser/teori/rytmer/index.html

- The Weeknd: ”Blinding lights”
- The Weeknd: ”In your eyes”

Metode:
- Tavleundervisning, individuelt-/gruppe-/pararbejde
- 1-2-3-rotation, fællessang, kor
- Individuel øvning af rytmer vha. Jakob Jensens onlinekursus.
- Arbejde i onlineprogrammet DrumBit

Evaluering:
- Læreren evaluerer eleverne individuelt undervejs
- Samlet fælles opsamling på holdet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer