Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Musik C
Lærer(e) Nicholas Manis
Hold 2020 mu/2 (1g mu/2)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb 2020 1gMu

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb 2020 1gMu

Undervisningsbeskrivelse: Sommerens hit

Formål:

Forløbet har til formål at introducere musikfagets genstandsfelt og metoder ved at stile hen imod, at eleverne skal kunne lave en auditiv formanalyse af et nutidigt radiohit; herunder identificere hook, break, gimmick, riff, ostinat og call and respons i moderne popmusik. Derudover skal eleverne få et grundlæggende kendskab til sammenspilslokalets instrumentarium og elementær sangteknik med det mål at vække deres interesse og motivation for faget. I løbet af forløbet diskuteres endvidere, hvad der gør musik autentisk og originalt, idet eleverne med udgangspunkt i artikler og podcasts undersøger, hvad der karakteriserer musikbranchen og hitproduktion i dag.  



Indhold:

Grundlæggende musiklære og musikalske parametre studereres med brug af følgende begreber: Hook, break, gimmick, riff, ostinat, call and respons, udvidet pop-form
Musikkulturelle forhold undersøges med udgangspunkt i fænomenet et ’hit’.  
Anvendelse og forståelse af musikalsk-digitale formidlingsformer ved brug af programmet DrumBit.   


Materiale:

Podcast: Kristian Leth for Politikken: “Musikkens historier – Uptown Funk”
Jakob Jensen: ”Analyse af rytmisk musik”, side 1-3: http://jakobmjensen.dk/musikkurser/historie/rytmisk/Analyse%20af%20rytmisk%20musik.pdf
Artikel fra Weekendavisen, 26/6-2013 af Per Reinholdt Nielsen: ”Fremtiden lød meget bedre i går”
Artikel af Louise Top Rasmussen: ”Hit med hittet”  
Onlinekursus om rytmer: http://jakobmjensen.dk/musikkurser/teori/rytmer/index.html


The Weeknd: ”Blinding lights”
The Weeknd: ”In your eyes”

Metode:
Tavleundervisning, individuelt-/gruppe-/pararbejde
1-2-3-rotation, fællessang, kor
Individuel øvning af rytmer vha. Jakob Jensens onlinekursus.  
Arbejde i onlineprogrammet DrumBit


Evaluering:

Læreren evaluerer eleverne individuelt undervejs
Samlet fælles opsamling på holdet
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer