Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Fransk B
Lærer(e) Marianne Falck Villemoes
Hold 2020 Fr/1 (1g Fr/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 FRANSK GRUNDFORLØB

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 FRANSK GRUNDFORLØB

PORTRAITS:

Marie-Louise se présente (Par Ecrit)
Jacques Prévert: Pour faire le portrait d'un oiseau
Autoportraits/portraits mutuels - devoir oral

I tilknytning hertil teori og øvelser med être og avoir samt 1. bøjningsverber i nutid OG adjektivernes kongruens.

LE CONTE:

Charles Perrault: Le Petit Chaperon rouge
Til sammenligning Grimms version (på dansk)
Cendrillon (Louis Bertignac/Téléphone 1998)
L'enfant serpent

Herunder kunne genkende verbaltiderne passé simple og imparfait.
Samt teori og øvelser mht billedanalyse.

Udleveret kompendium på 28 sider, tekster og grammatik.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer