Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Thomas von Jessen
Hold 2020 Ty/1 (1g Ty/1)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Ich und wir

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)