Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Tysk B
Lærer(e) Christine Schultz
Hold 2020 Ty/3 (1g Ty/3)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb i tysk 2020: "ICH UND WIR"

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb i tysk 2020: "ICH UND WIR"

Fællesskabet og den enkelte. Begrebet "Gemeinsamkeit" vil blive behandlet fra forskellige genrer. Eleverne vil i dette forløb blive introduceret til tyskfagets metoder gennem forskellige typer af arbejde med sproget.

SPROGLIGT INDSATSOMRÅDE
• Genus
• Præpositioner
• Ordstilling
• Spørgeord
• Ordforrådstræning til emnet

OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL I GRUNDFORLØBET: Overordnede læringsmål i grundforløbet:
• opnå kompetence til at kommunikere på tysk
• skabe sproglig bevidsthed
• arbejde med den kommunikative kompetence

FAGLIGE LÆRINGSMÅL I GRUNDFORLØBET
• udtrykke sig mundtligt på tysk med anvendelse af enkelt ordforråd
• udtrykke sig sammenhængende på skriftlig tysk med et varieret ordforråd
• arbejde med forskellige genrer
• redegøre for tysksprogede tekster og fortolke disse

SKRIFTLIGE OPGAVER I GRUNDFORLØBET
1. opgave: Vise forståelse for kongruens
2. opgave: Opsamling af sprogligt indsatsområde for grundforløbet

PLAN FOR EVALUERING EFTER GRUNDFORLØBET
• Evalueringshjul + adgang til alle screeningresultater.
• Eleverne medbringer evalueringshjulet.

TEKSTBANK
• Julia Frank: "Streuselschnecke" i bogen "Ein neuer Anfang" af M. Nygaard Beck & C. Hove, L&R Uddannelse 2013
• Ursula Wölfel:"Die Geschichte von der Mutter, die an alles denken wollte" i bogen "Einblicke in die deutsche Literatur" af H. Bruun m.fl., Gyldendal, 2003
• Franz Hohler: "Der Mann auf der Insel" i bogen "Einblicke in die deutsche Literatur" af H. Bruun m.fl., Gyldendal, 2003
• Franz Hohler: "Eine kurze Geschichte" i bogen "Einblicke in die deutsche Literatur" af H. Bruun m.fl., Gyldendal, 2003
• Daniel Erk: ”So leben wir” i iBogen ”Dein Deutschland”, Systime 2017
• Andreas Bourani: "Auf uns" i bogen "Auf uns" af K. Fuchs & M. Sinding, Gyldendal 2016
• Smart fortwo, YouTube-video: https://www.youtube.com/watch?v=Wa-PaNylpuk
• M. Hermann: "Wie geht's", side 132-133, Gyldendal 2016
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer