Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Spansk A
Lærer(e) Nana Chileshe Tobiesen
Hold 2020 SP/4 (1g SP/4)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Spansk grundforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Spansk grundforløb

Beskrivelse af indhold:
Eleverne er i grundforløbet blevet introduceret til den spansktalende verden samt det spanske sprog. De er blevet introduceret for følgende grammatiske emner:

- Alfabetet + de vigtigste udtaleregler
- Bøjningen af de regelmæssige verber i præsens + HITverberne SER, ESTAR + TENER
- Køn og artikel
- Adjektiver
- Genitiv

Faglige mål:
At kunne præsentere sig selv på spansk samt spørge ind til andre
At have oparbejdet et ordforråd inden for "familie," "tøj" og "kroppen."
At kunne bøje de regelmæssige verber samt ser+ estar+ tener i præsens
At kunne bøje adjektiver i køn og tal
At kunne tallene fra 0-100

Materiale:
Kompendium med udvalgte tekster fra bla. begyndersystemerne Caminando og Vidas samt eget materiale
Bomba Estéreo: Soy Yo
Gente de Zona: La Gozadera

Produktkrav og evaluering:
Lydfil med præsentationer – evaluering med fokus på udtale
Afsluttende prøve indenfor de gennemgåede emner
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Spanskprøve 22-10-2020
Mundtlig aflevering 22-10-2020
Omfang Estimeret: 11,00 moduler
Dækker over: 11 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer