Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) Morten Bach Jensen
Hold 2020 DA/g3 (g3 DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb: Den gode fortælling

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb: Den gode fortælling

Det overordnede tema i grundforløbet er Den gode fortælling med tema om flygtning og migration. Forløbets centrale spørgsmål er: Hvad gør den enkelte fortælling ved sit publikum? Skaber den fx sammenhæng, forståelse, tilknytning, opfordring til handling, frustration, afsky, undren, provokation? Det er selvfølgelig interessant hvad fortællingen gør ved den enkelte, men det afgørende er at kunne se fortællingen og dens kvaliteter i et perspektiv der rækker ud over en selv. Forud for en vurdering følger naturligt en analyse, hvor man sikrer kendskab til fortællingens redskaber og de enkelte genrers muligheder. Med temaet bliver centrale genrer og begreber introduceret, så man kan komme i gang med analysen og frem til en vurdering.

I forløbet er følgende analytiske begreber centrale:

Epik og lyrik:
⋅ Fortælletyper
⋅ Fortælletid/fortalt tid
⋅ Komposition (strofer, vers, rim)
⋅ Konnotation/denotation
⋅ Metaforer (mål- og kildeområde)
⋅ Ordvalg
⋅ Semantiske skemaer
⋅ Tema

Dokumentarfilm:
⋅ Billedbeskæring (total, halvtotal, nær)
⋅ Grundelementerne frame, indstilling, scene og sekvens
⋅ Kameravinkler (frø, normal, fugl)
⋅ Klipning (synlig, usynlig)
⋅ Location
⋅ Lyd (synkron, asynkron)

I forløbet introduceres eleverne til Gyldendals Litteraturportal og Filmcentralens filmleksikon.

I forhold til elevernes fordybelsestid arbejder vi med følgende succeskriterier:
⋅ At kunne skrive analyserende (mod den analyserende artikel)
⋅ At kunne strukturere en tekst indenfor rammerne - indledning og afslutning (åben slutning)
⋅ At være bevidst om formidling og udtryksfærdighed
⋅ At kunne analysere en dokumentarfilm vha. et udvalg af elementer fra Filmleksikon.
⋅ At kunne 'citere' fra filmen vha. screenshots.
⋅ At kunne karakterisere filmens genre(r)
⋅ At kunne identificere en films virkemidler og deres effekt.

Forløbets overordnede læringsmål er:
⋅ At træne eleverne i at se litteratur i et nationalt og globalt orienteret perspektiv.
⋅ At træne udtryksfærdighed og kritisk-analytisk sans.
⋅ At udvikle eleverne til medborgere som kan handle og orientere sig i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret samfund.

Forløbets faglige læringsmål er:
⋅ At træne eleverne i danskfaglige grundbegreber, således at de kan analysere og fortolke litterære tekster samt dokumentarfilm.
⋅ At træne elevernes indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund.
⋅ At træne eleverne i at skrive og at udtrykke sig præcist og nuanceret. Herunder at opnå ’formidlingsbevidsthed’ og ’udtryksfærdighed’.
⋅ At kunne identificere genrerne lyrik og epik og dokumentarens fortælleformer.
⋅ At opøve kendskab den analyserende artikel
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Litterær analyse (del 1) 20-09-2020
Litterær analyse del 2 06-10-2020
VideoafleveringDokumentar 28-10-2020
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer