Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Dansk A
Lærer(e) René Christoffersen
Hold 2020 DA/g12 (g12 DA)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Flygtningekrisen

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Flygtningekrisen

Det overordnede tema i grundforløbet er flygtningekrisen, som belyses ud fra forskellige genrer. Forløbets centrale spørgsmål er: Hvad gør den enkelte fortælling ved sit publikum? Skaber den fx sammenhæng, forståelse, tilknytning, opfordring til handling, frustration, afsky, undren, provokation? Det er selvfølgelig interessant hvad
fortællingen gør ved den enkelte, men det afgørende er at kunne se fortællingen og dens kvaliteter i et perspektiv der rækker ud over en selv. Forud for en vurdering følger naturligt en analyse, hvor man sikrer kendskab til fortællingens redskaber og de enkelte genrers muligheder. Med temaet bliver centrale genrer og begreber introduceret, så man kan komme i gang med analysen og frem til en vurdering.

Fælles krav til afvikling af grundforløbet i dansk:
- introduktion til genrerne epik, lyrik og dokumentarfilm
- analyse af dokumentarfilm (værklæsning)
- introduktion til Gyldendals Litteraturportal
- temaet flygtningekrisen som rød tråd

Overordnede læringsmål
- At træne eleverne i at se litteratur i et nationalt og globalt orienteret perspektiv
- At træne udtryksfærdighed og kritisk-analytisk sans
- At udvikle eleverne til medborgere som kan handle og orientere sig i et moderne, demokratisk, digitaliseret og globalt orienteret samfund

Faglige læringsmål
- At træne eleverne i danskfaglige grundbegreber, således at de kan analysere og fortolke litterære tekster samt dokumentarfilm
- At træne elevernes indblik i sprogets funktion og variation, herunder dets samspil med kultur og samfund
- At træne eleverne i at skrive og at udtrykke sig præcist og nuanceret. Herunder at opnå ’formidlingsbevidsthed’ og ’udtryksfærdighed’
- At træne eleverne i skriftsprogets normer for korrekthed og anvende grammatiske og stilistiske grundbegreber.
- At kunne identificere genrerne lyrik og epik og dokumentarens fortælleformer
- At opøve kendskab til essaygenren (bygger bro fra folkeskolen). Der er intet krav om, at eleverne skal introduceres til og skrive et essay, men det skriftlige arbejde skal tage afsæt i deres tidligere arbejde med grundskolens essay og introducere til essayistisk refleksion på gymnasialt niveau
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer