Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Kristina Kring Jensen
Hold 2020 En/g1 (g1 En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 The Danger of a Single Story
Titel 2 Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 The Danger of a Single Story

ENGELSK I GRUNDFORLØBET, GHG 2020

THE DANGER OF A SINGLE STORY: PREJUDICE, STEREOTYPES & IDENTITYOVERORDNEDE LÆRINGSMÅL

· At træne eleverne i lektielæsning ved hjælp af læsefokus til alle lektier/tekster

· At træne eleverne i selvstændig brug af ordbog og ordbogsopslag

· At træne eleverne i kvalificeret brug af internettet, herunder kendskab til forskellige typer af

hjemmesider og afsendere

ENGELSKFAGLIGE LÆRINGSMÅL

· At kende forskel på fiktion og non-fiktion og kunne nævne enkelte genrer inden for begge

kategorier (fx novel, short story, poem, newspaper article, speech, blog, etc.)

· At kunne anvende basale tekstanalytiske begreber inden for fiktion og non-fiktion (se

begrebskasse)

· At kende forskel på referat og analyse (taksonomi)

· At kunne lave en individuel skriftlig opgave med fokus på referat/analyse på 400 ord (se bilag 2)

· At kunne lave en individuel mundtlig præsentation på 3-5 minutter (se bilag 3)

· At kunne identificere de vigtigste ordklasser i en tekst (verber, substantiver og evt. adjektiver)

· At kunne finde subjekt og verballed i en sætning

· At kende til begrebet (verbal)kongruens og kunne forklare den mest simple regel: -s på 3. ps. ental

TEKSTER

· Chris Macy: “Like Two Ships” (short short story, 1995)

· Sylvia Reichman: “Fast Talker” (short short story, 1995)

· R.J. Meaddough, III: “The Death of Tommy Grimes” (short story, 1962)

· Chimamanda Ngozi Adichie: “The Danger of a Single Story” (speech + video, 2009)

· Run DMC: “Proud to be Black” (song, 1986)

· Heineken: Worlds Apart (TV commercial, 2017)

· Paul Haggis: Crash (film, 2004)

BEGREBSKASSE: FIKTION  

author vs. narrator, point of view, setting, characters, theme

BEGREBSKASSE: NON-FIKTION

topic, intention, audience, writer, context, modes of persuasion (ethos-logos-pathos)

GRAMMATISKE EMNER

· Ordklasser

· Kongruens
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel 2 Forløb#1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer