Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Jonas Kjær Andersen
Hold 2020 En/g3 (g3 En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 The Danger of a Single Story

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 The Danger of a Single Story

Forløbet fokuserer overordnet på forskellige fordomme, stereotype opfattelser og identiteter. Det er bygget op over en række overordnede læringsmål og tager afsæt i tematisk sammenhængende tekster inden for en bred vifte af genrer. Teksterne er udvalgt således, at eleverne kommer igennem de samme fire genrer (novelle, digt, reklame, tale), ligesom de ligger til grund for forløbets afleveringsopgaver.


Kernestof:
• Chris Macy: “Like Two Ships” (short short story, 1995)
• Sylvia Reichman: “Fast Talker” (short short story, 1995)
• R.J. Meaddough, III: “The Death of Tommy Grimes” (short story, 1962)
• Chimamanda Ngozi Adichie: “The Danger of a Single Story” (speech + video, 2009)
• Run DMC: “Proud to be Black” (song, 1986)
• Heineken: Worlds Apart (TV commercial, 2017)
• Paul Haggis: Crash (film, 2004)
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer