Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Annemarie Sandoval
Hold 2020 En/g6 (g6 En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Engelsk Grundforløb

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Engelsk Grundforløb

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 12 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer