Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Christel Sølund Toft
Hold 2020 En/g7 (g7 En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb i engelsk

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb i engelsk

ENGELSK I GRUNDFORLØBET, GHG 2020
THE DANGER OF A SINGLE STORY: PREJUDICE, STEREOTYPES & IDENTITY

OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL
· At træne eleverne i lektielæsning ved hjælp af læsefokus til alle lektier/tekster
· At træne eleverne i selvstændig brug af ordbog og ordbogsopslag
· At træne eleverne i kvalificeret brug af internettet, herunder kendskab til forskellige typer af
hjemmesider og afsendere
ENGELSKFAGLIGE LÆRINGSMÅL
· At kende forskel på fiktion og non-fiktion og kunne nævne enkelte genrer inden for begge
kategorier (fx novel, short story, poem, newspaper article, speech, blog, etc.)
· At kunne anvende basale tekstanalytiske begreber inden for fiktion og non-fiktion (se
begrebskasse)
· At kende forskel på referat og analyse (taksonomi)
· At kunne lave en individuel skriftlig opgave med fokus på referat/analyse på 400 ord (se bilag 2)
· At kunne lave en individuel mundtlig præsentation på 3-5 minutter (se bilag 3)
· At kunne identificere de vigtigste ordklasser i en tekst (verber, substantiver og evt. adjektiver)
· At kunne finde subjekt og verballed i en sætning
· At kende til begrebet (verbal)kongruens og kunne forklare den mest simple regel: -s på 3. ps. ental
TEKSTER
· Chris Macy: “Like Two Ships” (short short story, 1995)
· Sylvia Reichman: “Fast Talker” (short short story, 1995)
· R.J. Meaddough, III: “The Death of Tommy Grimes” (short story, 1962)
· Chimamanda Ngozi Adichie: “The Danger of a Single Story” (speech + video, 2009)
· Run DMC: “Proud to be Black” (song, 1986)
· Heineken: Worlds Apart (TV commercial, 2017)
· Paul Haggis: Crash (film, 2004)
BEGREBSKASSE: FIKTION
author vs. narrator, point of view, setting, characters, theme
BEGREBSKASSE: NON-FIKTION
topic, intention, audience, writer, context, modes of persuasion (ethos-logos-pathos)
GRAMMATISKE EMNER
· Ordklasser
· Kongruens
· Evt. verbernes fem hovedtider

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
The Death of Tommy Grimes 1 09-09-2020
The Death of Tommy Grimes 2 10-09-2020
Adichie oral group assignment 08-10-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 13 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer