Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Engelsk B
Lærer(e) Dorthe Hjort Jensen
Hold 2020 En/g10 (g10 En)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 GRUNDFORLØB: Prejudice, Stereotypes & Identity

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 GRUNDFORLØB: Prejudice, Stereotypes & Identity

Forløbet fokuserer overordnet på forskellige fordomme, stereotype opfattelser og identiteter. Det er bygget op over en række overordnede læringsmål og tager afsæt i tematisk sammenhængende tekster inden for en bred vifte af genrer. Teksterne er udvalgt således, at eleverne kommer igennem de samme fire genrer (novelle, digt, reklame, tale), ligesom de ligger til grund for forløbets afleveringsopgaver.

OVERORDNEDE LÆRINGSMÅL
- At træne eleverne i lektielæsning ved hjælp af læsefokus til alle lektier/tekster
- At træne eleverne i selvstændig brug af ordbog og ordbogsopslag
- At træne eleverne i kvalificeret brug af internettet, herunder kildekritik (fx afsender)

ENGELSKFAGLIGE LÆRINGSMÅL
- At kende forskel på fiktion og non-fiktion og kunne nævne enkelte under-genrer
- At kunne anvende basale tekstanalytiske begreber inden for fiktion og non-fiktion
- At kende forskel på referat og analyse (taksonomi)
- At kunne lave en individuel skriftlig opgave med fokus på referat/analyse på 400 ord
- At kunne lave en individuel mundtlig præsentation på 3-5 minutter

GRAMMATISKE LÆRINGSMÅL
- At kunne identificere de vigtigste ordklasser i en tekst (verber, substantiver, adjektiver)
- At kunne finde subjekt og verballed (nexus) i en sætning
- At kende til begrebet (verbal)kongruens
- At kunne forklare den mest simple regel for (verbal)kongruens: -s på 3. ps. ental

BEGREBSKASSE: FIKTION
author vs. narrator, point of view, setting, characters, theme

BEGREBSKASSE: NON-FIKTION
topic, intention, audience, writer, context, modes of persuasion (ethos-logos-pathos)

TEKSTER
Chris Macy: “Like Two Ships” (short short story, 1995)
R.J. Meaddough, III: “The Death of Tommy Grimes” (short story, 1962)  
Run DMC: “Proud to Be Black” (song lyrics, 1986)
Heineken: Worlds Apart (TV commercial, 2017)
Chimamanda Ngozi Adichie: “The Danger of a Single Story” (speech + video, 2009)
Paul Haggis: Crash (film, 2004)
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Written assignment 1 10-09-2020
Video assignment 1 01-10-2020
Omfang Estimeret: 14,00 moduler
Dækker over: 14 moduler
Særlige fokuspunkter
  • Faglige
  • Læse
  • Almene (tværfaglige)
  • Analytiske evner
  • Kommunikative færdigheder
Væsentligste arbejdsformer