Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Anders Juul Nannestad
Hold 2020 Ma/g2 (g2 Ma)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløbet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløbet

Regnearternes hierarki
Sammenhænge:
- ligefrem proportionalitet
- omvendt proportionalitet
- lineær sammenhæng, herunder to-punktsformlen
Regression
Kvadratsætningerne og reduktion
Ligninger, to ligninger med to ubekendte
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer