Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Christina Løvdal Vest
Hold 2020 Ma/g3 (g3 Ma)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb - matematik

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Grundforløb - matematik

Grundforløbet i matematik omhandlede:
- Regnearternes hierarki
- Reduktion
- Ligningsløsning
- Variable, uafhængige og afhængige variable
- Sammenhænge mellem variable
- Lineære funktionssammenhænge: y = ax + b. Forklaring af hvad a og b er.
- Ligefrem og omvendt proportionalitet: y = ax og y = a/x
- Bevis for formlen for hældningskoefficienten når man kender to punkter på grafen for den rette linje
- To ligninger med to ubekendte: Lige store koefficienters metode og substitutionsmetoden.
- Sammenhænge mellem parallelle, vinkelrette og spejlede linjer
- Potenser, det udvidede potensbegreb: a^-n = 1/a^n, a^0 = 1, a^(1/n) = n'te rod af a
- Eksponentiel notation: fx 3,23*10^4 = 3230

Der blev lavet to afleveringer i forløbet. Første omhandlende regneteknikker, anden omhandlende lineære sammenhænge.
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
g3 MAT AFL 1 09-09-2020
g3 MAT AFL 2 23-09-2020
g3 MAT AFL 3 07-10-2020
g3 MAT AFL 4 25-10-2020
Omfang Estimeret: 18,00 moduler
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer