Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er)
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Matematik B
Lærer(e) Nicole Koefoed
Hold 2020 Ma/g11 ()
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Forløb#1

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Forløb#1

Indhold
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 0 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer