Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Kasper Lauest
Hold 2020 sa/g2 (g2 sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Identitet og senmodernitet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 Identitet og senmodernitet

Introducerende sociologiforløb omkring identitet, grupper og senmodernitet (Giddens, Ziehe, Beck).

Pensum: Kapitel 2 og 3 i Luk Samfundet Op af Brøndum og Banke Hansen (Columbus).
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 10,00 moduler
Dækker over: 10 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer