Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Mona Høgh Hvolbøl Nielsen, Nina Jeppesen
Hold 2020 sa/g10 (g10 sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Identitet og senmodernitet

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)