Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Samfundsfag C
Lærer(e) Simon Højland
Hold 2020 sa/g12 (g12 sa)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 Grundforløb samfundsfag

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)