Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Gammel Hellerup Gymnasium
Fag og niveau Almen Sp.forst. -
Lærer(e) Anders Corneliussen, Dorthe Mondrup, Thomas von Jessen
Hold 2020 ap/g11 (g11 ap)
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb
Titel 1 AP - almen og latin

Beskrivelse af de enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)
Titel 1 AP - almen og latin

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 27 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer