Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2019/20 - 2020/21
Institution Kalundborg Gymnasium og HF
Fag og niveau K og S faggrup. -
Lærer(e) Josephine Krarup Nilsson, Lotte Ankjer Vestermarken, Stine Voigt
Hold 2019 ks/p (1p ks hi, 1p ks re, 1p ks sa, 2p ks hi, 2p ks re, 2p ks sa)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Lange linjer i historie, fra oldtid til landbrug
Titel B Dansk identitet fra landbrug til industri
Titel C Kold Krig Enkeltfagligt
Titel D Hvad er religion? Enkeltfagligt
Titel E Intro til samfundsfag ks (enkeltfagligt)
Titel F Identitetsdannelse Fælles
Titel G Fænomenologi-legender (enkeltfagligt)
Titel H Demokrati fælles
Titel I Ideologi fællesfagligt
Titel J Enkeltfagligt samfundsfag - Den danske økonomi
Titel K Det gode samfund
Titel L Fænomenologi- Islam (enkeltfagligt)

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel C Kold Krig Enkeltfagligt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 54 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Hvad er religion? Enkeltfagligt

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 44 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Intro til samfundsfag ks (enkeltfagligt)

Vi arbejder med en introduktion til samfundsfag. Formålet er, at eleverne skal fornemme, hvad der er vigtigt i samfundsfag, og hvordan faget adskiller sig fra historie og religion. Vi fokuserer på emnet "Sundhed og ulighed", hvor vi belyser emnet ud fra både sociologi, økonomi og politik.

Begreber fra sociologi: social arv, social mobilisering og social stratificering. Bourdieus kapitalformer.
Begreber fra økonomi: Velfærdstaten
Begreber fra politik: Klassiske ideologier: liberalisme, socialisme, konservatisme og socialliberalisme. Herunder danske partiers holdning til sundhedspolitik

Metodiske begreber: kvantitativ og kvalitativ metode samt komparativ metode
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 42 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Identitetsdannelse Fælles

Samfundsfag:

Kernestof: "Luk samfundet op 2. udgave" s. 30-38, 50-56, 63-74,

Socialisering - primær, sekundær og dobbeltsocialisering
Familietyper i det senmoderne samfund
Kulturelle forskelle og identitet - nationalidentitet
Honnets anerkendelsesbehov
Giddens: refleksivitet, adskillelsen af tid og rum, udlejning af sociale relationer.
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 54 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Fænomenologi-legender (enkeltfagligt)

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 42 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Demokrati fælles

Vi angriber begrebet demokrati fra hver vores faglige vinkel.
Fokus er på Grundloven, menneskerettigheder og undervisning.

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 72 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel I Ideologi fællesfagligt

Ideologier i 1900-tallet, fokus på Nazisme i fortid og nutid
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 36 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel K Det gode samfund

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer