Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2018/19 - 2020/21
Institution Kalundborg Gymnasium og HF
Fag og niveau K og S faggrup. -
Lærer(e) Carina Høgstad, Henriette Sallingboe Halilovic, Malene Querling Olesen, Marie Brøgger Najbjerg, Rasmus Stobberup
Hold 2019 ks/q (1q ks hi, 1q ks re, 1q ks sa, 2q ks hi, 2q ks re, 2q ks sa)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Magt og samfund: fra oldtid til industrialisering
Titel B Danmarkshistorie med fokus på national identitet
Titel C Identitetsdannelse - Flerfagligt forløb
Titel D Grønland - Flerfagligt forløb
Titel E Islam - enkeltfagligt forløb i religion
Titel F Økonomi - enkeltfaglig samfundsfag
Titel G Kristendom - enkeltfagligt forløb
Titel H Danmarks internationale placering 1914-idag
Titel I Det gode samfund - Tværfagligt forløb

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Magt og samfund: fra oldtid til industrialisering

I forløbet er eleverne blevet introduceret til historiefagets identitet og metode. Forløbet spænder fra oldtidens Egypten, antikken og frem til industrialiseringen, hvor hovedfokus har været på magtstrukturer og samfundsopbygning. Forløbet har således introduceret eleverne til forskellige kildetyper og den kildekritiske metode samtidig med, at der bliver skabt et overblik over verdenshistorien.

Fremstillingsmateriale:
Peter Frederiksen: Grundbog til historie - fra oldtid til enevældens tidsalder, Systime, s. 15-23
Carl-Johan Bryld: Verden før 1914 - i dansk perspektiv, Systime 2012: s. 14-18, 78-86, 132-33, 181-189, 211-216, 241-249

Video:
Kildekritik: https://www.vucdigital.dk/histB_videoquiz_kilde/vid_kilde.html

Renæssancen: https://www.youtube.com/watch?v=QWKpuz2kSGo

Industrialisering: https://www.youtube.com/watch?v=zhL5DCizj5c

Internetsider:
https://historienet.dk/civilisationer/egyptere

Dokumentar:
Historien om Danmark: enevælden og oplysningstid

Kilder:
Relieffer fra paladset i Amarna
Kejser Augustus: Mine bedrifter i Peter Frederiksen: Vores verdenshistorie 1, Columbus 2019, s.68-69
Uddrag fra Illiaden Carl-Johan Bryld: Verden før 1914 - i dansk perspektiv, Systime 2012: s. 11
Pave Gregors diktat, s. 134-135 i Peter Frederiksen: Grundbog til historie: fra oldtiden til enevældens samfund
Bossuet: Statsforhold, uddraget af selve ordene i Den Hellige Skrift, 1709
Hyazinthe Rigaud: Ludvig d. 14. 1701
En ufaglært kvindes erindringer i Peter Frederiksen m.fl.: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime 2012, s. 178-179

Fokuspunkter:
Kronologi
Oldtid og antikken
Middelalder
Enevælde og oplysningstid
De politiske revolutioner
Industrialisering og urbanisering
Historiefagets identitet og metode
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 40,00 moduler
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel B Danmarkshistorie med fokus på national identitet

I forløbet har eleverne beskæftiget sig med opblomstringen af den nationale danske identitet i 1800-tallet som optakt til at de har skullet skrive den større historieopgave. Forløbet har derfor været en del af et tværfagligt forløb i samarbejde med Dansk.

Fremstillingsmateriale:

Peter Frederiksen: Grundbog til Danmarkshistorien, Systime 2012, s. 123-140

Kilder:
Peter Faber: Den tapre landsoldat, 1848 (https://www.youtube.com/watch?v=ZiLjNj7EuGc)
Der er et Yndigt Land" af Adam Oehlenschläger, 1819 (https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/der-er-et-yndigt-land-af-adam-oehlenschlaeger-1819/)
Kong Christian stod ved højen Mast" af Johannes Ewald, 1779 (https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kong-christian-stod-ved-hoejen-mast-af-johannes-ewald-1779/)

Fokuspunkter:
Dansk national identitet
Nationalisme
Danmarks politiske og økonomiske udvikling fra 1750-1850
Nationalromantik
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 28 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel C Identitetsdannelse - Flerfagligt forløb

Religionsfaget: Religiøs identitet i det senmoderne samfund og buddhisme

Fokuspunkter/begreber:  
Introduktion til faget + hvad er religion?
Forskellige forskeres religionsdefinitioner
Karakteristika for det senmoderne samfund – den genfortryllede verden
Religiøs identitet i det senmoderne samfund
Google-buddhisme og konvertitbuddhisme i Vesten og DK
Centrale begreber i buddhismen: Buddha, dharma, sangha, karma, samsara, nirvana, de 4 ædle sandheder, de 5 skandhaer, monoteisme vs. polyteisme, meditation

Tekster:
Religionsportalen.dk – klip med religionsdefinitioner af forskellige forskere
KS-bogen side 10-14 og 57-81
”Buddhalegenden”
Dokumentaren Himlen over Danmark – Buddha og milliardæren, 2006, fra dr.dk/gymnasium
”Jeg kan huske, at jeg tænkte: Dér blev jeg vist buddhist!”, fra Berlingske, d. 18. september 2005
Dokumentaren ”Vis mig din tro – buddhisten Julie”, afsnit 3, DRK, 2013
”God, bedre Buddha”, Jyllands-Posten, d. 2. november 2004

Historiefaget:

Fremstillingsmateriale:

Maria Madsen m.fl: KS-Bogen, 2.udgave, Columbus 2018, s. 15-37
Børneopdragelse i en bonde- og adelsfamilie: https://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/tema-1/identitetsdannelser-foer-og-nu-historie/lektion-1-2/


Fokuspunkter:
Familieliv, kønsroller og familieformer i det traditionelle, det moderne og det senmoderne samfund
Det feudale samfund
Stændersamfund
Det moderne samfund før og efter 2. verdenskrig
Kvindefrigørelse og ligestillingsdebat

Kilder:
4 bryllupsbilleder fra forskellige perioder: https://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/tema-1/introduktion/introduktion/
"En kvinde fortæller i 1927” i Inge Adriansen m.fl.: Fra oplysningstid til imperialisme, Gyldendal 2012, s. 162-163
Uddrag fra undersøgelsen "Familien lever – en familieundersøgelse af Kirsten Auken" https://forlagetcolumbus.dk/boeger/kulturfagfag-paa-tvaers/ks-bogen/tema-1/identitetsdannelser-foer-og-nu-historie/lektion-3-4/
Plakat: Arbejde og tryghed - Socialdemokratiet, Tabel 1.5 Husstande i Danmark, figur 1.6 Erhvervsfordeling i Danmark 1890-2011, figur 1.7 Andel forældrepar, der flyttede fra hinanden efter familietype i Maria Madsen m.fl: KS-Bogen, 2.udgave, Columbus 2018, s. 24, 33, 35-36

Samfundsfag
I samfundsfag fokuserede vi på sociologiske processer der forekommer i det senmoderne samfund når kulturer mødes. Teoretisk benyttede vi udvalgte sider fra Luk Samfundet Op kapitel 2-4 om identitet normer og integration.

Begreber og fokuspunkter
Socialisering og normer.
Identitets niveauerne og tilpasningsprocesserne (integration, assimilation og segregation)
Honneths anerkendelsesteori
Gidens om øget refleksivitet
Thomas Ziehe om kulturelfrisættelse og de tre reaktionsmønstre (subjektivisering, potensering og ontologisering)

Tekster
Luk Samfundet Op kapitel 2-4
Video fra DR3 om Simon fra programserien hård uden på
Integration og social kontrol https://www.berlingske.dk/samfund/hver-tredje-pige-med-indvandrerbaggrund-foeler-ikke-at-hun-frit-kan-vaelge
Video fra DR3 om Hinda der tager tørklædet af.
Anerkendelse og integration i forhold til at hedde mads eller muhammed https://politiken.dk/debat/art5731006/Danske-arbejdsgivere-vælger-’Mads’-frem-for-’Muhammed’
Debat om unge der spejler sig i hinandens iscenesatte liv i forbindelse med Giddens teori om øget refleksivitet. https://apps.infomedia.dk/mediearkiv/link?articles=e6f58715
Danskhed og integration i forhold til identitet og Ziehes senmoderne teori https://www.dr.dk/mitliv/blev-kaldt-perkeren-der-er-mere-dansk-end-danskerne-de-siger-jeg-har-solgt-min-sjael-jeg
Identitet og samfundets forventninger https://www.berlingske.dk/samfund/du-skal-naesten-vaere-perfekt-som-pigeIndhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 48 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel D Grønland - Flerfagligt forløb

Historiefaget:

Fremstillingsmateriale:
Kasper Thomsen: Historiefaglig arbejdsbog, Systime 2018, s. 75, 77-78, 99-100,
Inger Worsøe: Inuit: grønlændernes kultur og historie 900 til 1900, Systime 1985, s. 15-35
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/officielle-undskyldninger-1945/

Dokumentar:
Rigsfællesskabets historie, afsnit 1 "Det vanskelige møde" (https://www.youtube.com/watch?v=zuuomg5NO8s&t=1s) og 4 "En ny start" (https://www.youtube.com/watch?v=JSvpos84UpQ)

Podcast: Kongerækken "Vil det moderne Grønland ende med at forlade Rigsfællesskabet?" https://politiken.dk/podcast/art7427392/Vil-det-moderne-Grønland-ende-med-at-forlade-Rigsfællesskabet

Artikel:
Per Juul Carlsen: "Dansk film gør op med fordomme om grønlændere: 'De har sindssygt meget power'", DR, 26. marts 2020
https://www.dr.dk/nyheder/kultur/film/dansk-film-goer-op-med-fordomme-om-groenlaendere-de-har-sindssygt-meget-power

Fokuspunkter:
Inuitternes kultur og samfund: børn, ægteskab og kønsroller i samfundet
Kolonisering, mission og handel
Afkolonisering og postkolonialisme
Modernisering af Grønland og rigsfællesskabet
Grønland som fremtidig del af rigsfællesskabet?
Kildekritik og det funktionelle kildebegreb
Officielle undskyldninger

Kilder:
Knud Rasmussen: Kvindens stilling hos polareskimoerne, 1905 i Inger Worsøe: Inuit: grønlændernes kultur og historie 900 til 1900, Systime 1985, s. 87-91
Instruxen fra 19/4 1782 i Rasmus Augustesen m.fl: Grønland - Historie, samfund, religion, Systime 2016, s. 43-46
Selvvalgte historiske fotografier af inuitternes samfunds- og boligforhold fra Arktisk institut (https://www.arktiskebilleder.dk)
Fælleserklæring fra Poul Nyrup Rasmussen og Jonathan Motzfeldt en fælleserklæring, d. 2. september 1999


Religionsfaget: Religion i Grønland

Fokuspunkter/begreber:
Religions rolle i det inuitiske samfund
Verdensopfattelse, herunder begrebet ”inua”  
Myter
Ritualer
Taburegler
Angakkoq
Magi
Kristen mission i Grønland
Kristendom i Grønland i dag

Tekster:
Grønland. Historie, Samfund, Religion, Systime, 2016, side 65-79
Myten ”Solen og månen”, fra Grønland. Historie, Samfund, Religion, Systime, 2016
Myten ”Havets moder”, fra Grønland. Historie, Samfund, Religion, Systime, 2016
”Kannak om hvalfangsten” som eksempel på taburegler, fra Flere sider af KS – Grønland, Lindhardt og Ringhof, 2018, side 148
”Når mennesker dør” som eksempel på overgangsritual, fra Flere sider af KS – Grønland, Lindhardt og Ringhof, 2018, side 148-149
Filmen Drengen der ville gøre det umulige, blockbuster.dk, 2003
”Josef på 21 år følte sig ikke god nok som grønlænder: Nu viser han sin stolthed igennem ansigtstatoveringer”, fra dr.dk, 2020

Derudover 2 undervisningsgange med religionsfagets metoder, herunder begreberne ”indefra” og ”udefra” samt Ninian Smarts religionsmodel som ”lappeløsning” på corona-krisen og inden opstart på nyt forløb om islam. Vi så og anvendte Smarts model på dokumentaren ”Indefra med Anders Agger – Jehovas Vidner” fra dr.dk, 2013


Samfundsfag
I forløbet om Grønland fokuserede vi i samfundsfag på de politiske processer i et demokrati samt de ideologiske retninger, for endeligt at arbejde med Grønlands muligheder og udfordringer i forbindelse med selvstændighed.

Begreber og fokuspunkter
De klassiske ideologier (liberalisme, socialisme og konservatisme)
De moderne afgreninger af ideologierne (Socialliberalisme, neoliberalisme, socialdemokratisme og nationalkonservatisme)
Fordelings- og værdipolitik
Molins model
Demokrati og magt.
Lovgivning og parlamentarisme
De grønlandske partier


Tekster
Teori: Luk Samfundet op kapitel 5-6
Teori om partierne https://glsamf.systime.dk/

I forbindelse med maskeringsdebatten og Molins model https://www.dr.dk/nyheder/politik/ni-aar-med-burkadebat-partiformand-udfordret-rebelske-mfere-og-kovendinger-paa
Om Grønlands bloktilskud https://sermitsiaq.ag/bloktilskud-oeget-knap-500-mio-kr
Om selvstændighed og økonomiske konsekvenser https://knr.gl/da/nyheder/jo-mere-vi-ved-om-landets-%C3%B8konomi-desto-mindre-%C3%B8nsker-vi-selvst%C3%A6ndighed
Unges holdninger til selvstændighed i Grønland https://www.dr.dk/nyheder/indland/valgigroenland/unge-i-nuuk-groenland-er-ikke-klar-til-selvstaendighed-endnu
Om hvorfor mange rejser ud af Grønland https://sermitsiaq.ag/flugten-groenland
Om Parti Naleraq og hurtig selvstændighed https://knr.gl/da/nyheder/selvst%C3%A6ndighed-bliver-m%C3%A6rkesag-partii-naleraq
Om alkoholforbrug og alkohollove i Grønland kilde https://knr.gl/da/nyheder/forbrug-skal-v%C3%A6re-eget-ansvar
https://sermitsiaq.ag/maa-koebe-oel-vin-indtil-kl-2000
https://knr.gl/da/nyheder/t%C3%A6nk-jer-godt-om-f%C3%B8r-i-lemper-alkoholloven

Om sprog og uddannelse i forbindelse med ønsket om selvstændighed
https://sermitsiaq.ag/node/204432
https://www.dr.dk/mitliv/tvaers/amisuna-paa-22-udskyder-sin-droem-jeg-goer-det-der-er-bedst-groenland?fbclid=IwAR0QZEAjlNAcVEGMjp4f8Piwwy-bMRD49NHgQj__uFUQt3dCapLf2ulPKv0
Kildehttps://knr.gl/da/nyheder/identitet-og-sprog-skr%C3%A6mmer-folk-v%C3%A6k-fra-gr
%C3%B8nland
http://sermitsiaq.ag/node/195960
http://bank.stat.gl/UDDBD1
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 60 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel E Islam - enkeltfagligt forløb i religion

Enkeltfagligt forløb om islam i religion

Fokuspunkter/begreber:
Muhammed
Allah
Monoteisme
Koranen
Dommedag- og paradisopfattelse  
Islams 5 søjler
Hovedretninger inden for islam: Sunni og shia
Sharia
Jihad
Islam i Danmark
Sekularisme
Modernisme
Traditionalisme
Fundamentalisme
Konvertitislam
Tekstlæsning i religion med fokus på at karakterisere, analysere og perspektivere

Tekster:
KS-bogen, 2. udgave 2018, Columbus, side 126-143
“Hvem var profeten Muhammed?”, af Jakob Thorgaard, artikel fra religion.dk, 1. november 2017
”Fortælling om Muhammeds åbenbaringer”, fra Grundbogen til Religion C, 2. udgave, Systime, side 94
Korantekster til de 5 søjler: Sura 57 ”Jernet” (om Allah og trosbekendelse), sura 4 ”Kvinderne”, sura 5 ”Bordet”, sura 17 ”Natterejsen” (om bøn), sura 2, vers 177-186 ”Koen” (almisse), sura 2, vers 183-198 ”Koen” (faste), sura 2, vers 196-102 ”Koen” (valfart)
Korantekst til gudsopfattelse, menneskeopfattelse og paradisopfattelse: Sura 56 ”Det uafvendelige”
Tekst 4 og 5 ”Vi tror på en sekulær islam” og ”Hizb ut-Tahrirs mål” om forholdet imellem islam, demokrati og sharia, fra Grundbogen til Religion C, 2. udgave, Systime, side 114-115
”Imam: Når unge mistolker islam, har muslimske ledere et stort ansvar”, artikel fra Religion.dk, 10. april 2014
Afsnit om konversionsteori på Religionsportalen.dk, herunder Rambos 7-trinsmodel + forskellige konvertitberetninger fra Religionsportalen.dk med fokus på, hvorfor man vælger islam
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 32 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel F Økonomi - enkeltfaglig samfundsfag

Økonomi – enkeltfagligt i samfundsfag.

Forløbet fokuserer på de økonomiske processer der kendetegner dansk økonomi, økonomiske mål og hvordan man sikrer velfærd i fremtiden.

Begreber og fokuspunkter
Maslows behovspyramide
Marked, stat og civilsamfund
BNP, inflation og arbejdsløshed
De økonomiske kredsløb
Konjunkturer og finanspolitik

Tekster og materiale
Luk samfundet op kap 8.
DR udsendelse ”økonomi for dummies” afsnit 4.
I forbindelse med Coronaen om bankerne https://www.berlingske.dk/oekonomi/bankoekonomer-det-her-vil-skaere-en-stor-luns-af-vores-vaekst?fbclid=IwAR1L53kiIPyBSdlh99qgLDCsZUXFYlrv9absHYQrSqRhdGijBAd0e4mD9JI
I forbindelse med Coronaen om hjælpepakkerne https://www.dr.dk/ligetil/forstaa-nyheden/hjaelpepakke-paa-plads-staten-daekker-stor-del-af-fyringstruedes-loen#!/
Regerings hjælpepakke om SU og feriepenge https://www.dr.dk/nyheder/indland/1000-kroner-feriepenge-og-su-laan-faa-et-hurtigt-overblik-over-nattens-politiske?cid=soc_facebook_drnyheder_post_odquvo5w&fbclid=IwAR3YTAdmKT8Fd5AiF0D51D_-qKHq0OazsNm8U-7bQJ4JfRZcuBRot1lfeeI
Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 18 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel G Kristendom - enkeltfagligt forløb

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 23 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer
Titel H Danmarks internationale placering 1914-idag

Indhold:
Fremstillingsmateriale:
- Adriansen, m.fl.: ”Fra oplysningstid til europæisk integration”, Gyldendal. 2016. side 329-352, 371-372

Kilder:
- Uddrag af tale holdt af Anders Fogh Rasmussen på 60-årsdagen for den 29. august 1943 på søværnets officersskole
- Anders Fogh Rasmussen: Hvad skal det nytte? (2003)
- Mogens Lykketoft: Fogh dyrker falsk aktivisme (2003)
- Karikatur: ”Føler De dem vel truet?” Fra tidsskriftet ”Kulturkampen”, maj 1939.
-       Karikatur: ”Den gang vi drog afsted!”, af Jens Julius Hansen, 2003
Andet:
- Film: ”9. april”, 2015

Fokuspunkter:
- Udviklingen i dansk udenrigspolitik fra 1914 til i dag – med rødder i 1864.
- Passiv/ aktiv udenrigspolitik
- FN og NATO
- Danmarks position i verden efter den kolde krigs afslutning
- Årsagerne til Danmarks engagement i Afghanistan og Irak
- Politiske partiers syn på dansk udenrigspolitik – var der tale om et brud med VK-regeringen i 2001?
- Konsekvenserne af en aktivistisk udenrigspolitik
- Hvordan vil Danmark agere fremadrettet?
Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Problemstillinger 25-09-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 25 moduler
Særlige fokuspunkter
 • Faglige
 • Lytte
 • Læse
 • Søge information
 • Skrive
 • Diskutere
 • Almene (tværfaglige)
 • Analytiske evner
 • Kommunikative færdigheder
 • Overskue og strukturere
 • Sociale
 • Samarbejdsevne
 • IT
 • Internet
Væsentligste arbejdsformer
 • Gruppearbejde
 • Individuelt arbejde
 • Lærerstyret undervisning
 • Pararbejde
Titel I Det gode samfund - Tværfagligt forløb

Indhold i historie:
Fremstillingsmateriale:
- Madsen, m.fl.: ”KS-Bogen”, side 152-167
- Reimick, m.fl.: ”Kultur og Samfund”, s. 142-147

Kilder:
- §89 af Danmarks Riges Grundlov af 5. juni 1849
- Lov af 9. april 1891 om Alderdomsunderstøttelse til værdigt trængende udenfor Fattigvæsenet
- Beretninger om livet på fattiggården – fra museernepaakanten.dk
          o http://museernepaakanten.dk/skaebner/fattiggarden/alma/
          o http://museernepaakanten.dk/skaebner/fattiggarden/peter-jorgensen/
- ”Gør gode tider bedre” – Socialdemokratisk valgplakat fra 1960
- Poul Møller: ”Velfærdsstaten sløver modstandskraften”, 1956
- John Winthrop om pagten mellem Gud og Puritanerne,
- Uddrag af Uafhængighedserklæringen, 1776

Dokumentar:
- ”Offentlig sygesikring – nej tak!”, afsnit af Horisont, 7/9-2009

Fokuspunkter:
- De tre velfærdsmodeller – universel, residual og selektiv/korporativ
- Socialisme, liberalisme og konservatisme
- Skøns- og retsprincippet
- Velfærdsstatens rødder og historiske udvikling
- Industrialiseringens betydning for velfærdsstatens opståen
- De politiske holdninger til velfærdsstaten – historisk set
- Perspektivering til den amerikanske velfærdsmodel
- Velfærdsstatens udfordringer i fremtiden
- Øvelse i synopsis-skrivning og opstilling af problemstillinger
- Øvelse i søgning af selvfundet materiale
- Formidling af fagligt stof

Indhold
Kernestof:

Skriftligt arbejde:
Titel Afleveringsdato
Synopsis - Eksamenstræning 18-11-2020
Omfang Estimeret: Ikke angivet
Dækker over: 44 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer