Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser
Termin(er) 2020/21
Institution Kalundborg Gymnasium og HF
Fag og niveau Billedkunst C
Lærer(e) Annette Bach Møller
Hold 2020 bk/g145 (g145 bk)

Oversigt over gennemførte orløb
Titel A Portrætter
Titel B Frida Kahlo og Mexico

Beskrivelse af de enkelte forløb (1 skema for hvert forløb)
Titel A Portrætter

Indhold
Kernestof:
Omfang Estimeret: 6,00 moduler
Dækker over: 4 moduler
Særlige fokuspunkter
Væsentligste arbejdsformer